Presidendi kantselei direktor väikekaupmeestele: riigipeal pole võimalik vaidlustada üksikuid maksuseaduse paragrahve

 (34)
Vabariigi Presidendi Kantselei direktor Tiit Riisalo
Vabariigi Presidendi Kantselei direktor Tiit RiisaloFoto: Rauno Volmar

Presidendi kantselei on möödunud aastal vastu võetud maksumuudatuste paketi osas kriitiline, kuid antud seaduse välja kuulutamata jätmine tähendanuks kantselei hinnangul riigipea sekkumist valitsuse fiskaalpoliitikasse ulatuses, milleks põhiseadus presidendile õigust ei anna.

Möödunud aastal pöördusid Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Väikekaupmeeste Liit jt organisatsioonid president Kersti Kaljulaidi poole palvega jätta uue valitsuse tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus välja kuulutamata.

Seaduse väljakuulutamisel 23. detsembril põhjendas president, miks ta peab vajalikuks seaduse väljakuulutamist, kuid nüüd on huvigruppide pöördumistele saabunud ka presidendi kantselei ametlikud vastused.

Delfi valduses on presidendi kantselei direktori Tiit Riisalo vastus Eesti Väikekaupmeeste Liidu 19. detsembri pöördumisele.

Riisalo ütles väikekaupmeestele vastates, et möödunud aastal vastu võetud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse menetlusprotsess ei olnud hea õigusloome tavaga kooskõlas.

Kuna aga presidendil pole Riisalo sõnul võimalik välja kuulutada ühte osa seadusest ja vaidlustada üksikuid paragrahve, kuulutas president seaduse välja, rõhutades, et seaduse väljakuulutamisega ei anna ta hinnangut valitsuse fiskaapoliitika sisule.

"Oleme seisukohal, et antud seaduse välja kuulutamata jätmine tähendaks presidendi sekkumist valitsuse fiskaalpoliitikasse määral, milleks põhiseadus presidendile õigust ei anna," selgitas Riisalo.

Seotud lood:

Presidendi kantselei direktor märkis, et president pöördus erakorraliselt õiguskantsleri poole, kellel on erinevalt presidendist võimalik vaidlustada seaduse üksikuid norme ja menetlusega seotud küsimusi.

Delfi avaldab täismahus presidendi kantselei direktori Tiit Riisalo vastuse Eesti Väikekaupmeeste Liidule.

Lugupeetud Eesti Väikekaupmeeste Liit

Täname Teid kirja eest, milles juhite tähelepanu probleemidele, mida toob endaga kaasa tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse menetlemise käigus otsustatud järsk lahja alkoholi aktsiisimäära tõus. Me ei pea selliste vastuoluliste ja põhimõtteliste muudatuste tegemist seaduseelnõu menetlemise käigus õigusloome hea tavaga kokku sobivaks. Nõustuda tuleb ka sellega, et eelnõud menetleti viisil, millega kitsendati huvigruppide võimalusi olla ära kuulatud. Samuti nõuavad olulised seadusmuudatused kavandatud uuenduste mh majanduslike, sotsiaalsete ja regionaalsete mõjude hindamist eelneva analüüsi käigus.

Samas juhime tähelepanu asjaolule, et presidendil ei ole võimalik välja kuulutada ühte osa seadusest ja vaidlustada üksikuid paragrahve. Oleme seisukohal, et antud seaduse välja kuulutamata jätmine tähendaks presidendi sekkumist valitsuse fiskaalpoliitikasse ulatuses, milleks põhiseadus presidendile õigust ei anna.

Seaduse välja kuulutamisega ei anna president hinnangut valitsuse fiskaalpoliitika sisule.

Kuivõrd tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse puhul kerkis üles küsimusi, mis võivad seada küsimuse alla seaduse erinevate aspektide vastavuse põhiseaduse ja teiste seadustega, pöördus president erakorraliselt õiguskantsleri poole palvega analüüsida vajadusel selliste aspektide vastavust põhiseaduse ja teiste seadustega. Erinevalt presidendist on õiguskantsleril võimalik vaidlustada seaduse üksikuid norme ja menetlusega seotud küsimusi.

Tõdeme, et tekkinud olukord on kahetsusväärne, kuid oleme samas kindlad, et sellele keerulisele olukorrale on võimalik leida seadust järgiva ja õiglase lahenduse.