Presidendi eeskuju kõrgeid riigiametnikke ei innusta

 (29)
Presidendi eeskuju kõrgeid riigiametnikke ei innusta
Foto: Ilmar Saabas

Kui president Toomas Hendrik Ilves teatas oma kavatsusest pöörduda riigikogu poole ja taotleda enda palga vähendamist solidaarselt ministeeriumiametnikega kaheksa protsendi võrra, siis teised keskmise palgaga seotud töötasu saavad institutsioonid seda tegema ei tõtta.

5,5kordset eelmise aasta keskmist palka saav õiguskantsler Mihkel Oviiri kinnitusel ei taha riigikontrolör parlamendile ettekirjutusi teha. "Kuna oleme niivõrd parlamendile töötav asutus, jätame kõik parlamendi otsustada ja oleme otsustega nõus," kinnitas Oviir Delfile pressiesindaja vahendusel.

Samuti 5,5kordset keskmist palka teeniv õiguskantsler Indrek Teder on seisukohal, et kõrgemate riigiametnike võimalikule palgavähendamisele tuleb läheneda kompleksselt. "Palgakorralduslikult ei saa segadust tekitada - üks alandab, teine ei alanda," selgitas õiguskantsleri seisukohta pressiesindaja.

Riigikohtu esimehele on ette nähtud kuuekordne eelmise aasta keskmine palk ja liikmete ametipalga koefitsent on 5,5. "Riigikohus on teadlik sellest, et kärbete tegemine võib osutuda vajalikuks ja võimalikke kärpeid ka kaalutakse. Informatsiooni nende kohta anname me avalikkusele siis, kui otsused on tehtud," selgitas riigikohtu pressiesindaja.

Lisaks on keskmise palga koefitsendiga määratud ka alama astmete kohtunike, kaitseväe juhatajai ning riigikogu liikmete töötasud.