PPA võitis ID-kaardi tootmise riigihankega seotud kohtuvaidluses Gemaltot

 (27)
PPA esitles uue kujunduse ja turvaelementidega ID-kaarti
Uus ID-kaartFoto: Rauno Volmar

Tallinna ringkonnakohus jättis eelmisel neljapäeval rahuldamata Gemalto apellatsioonkaebuse, milles firma nõudis ID-kaardi tootmise hanke võidu tühistamist.

Nüüdseks on politsei- ja piirivalveamet (PPA) saanud kahes kohtuastmes kinnituse, et ID-kaardi tootmisega seotud riigihange viidi läbi korrektselt ning Prantsuse ettevõttega Idemia lepingu sõlmimine oli õiguspärane.

Ülemöödunud aasta 29. mail vaidlustas Gemalto AG politsei otsuse kuulutada ID-kaardi tootmise riigihankes edukaks Idemia pakkumus ning tõi põhjenduseks, et pakkumuste hindamine oli ebakorrektne ja nende suhtes ebaõiglane.

Esimese kohtuastme lahend PPA kasuks tuli tunamullu 28. detsembril. Eelmise aasta jaanuaris esitas Gemalto ringkonnakohtule apellatsioonikaebuse, kuid möödunud nädala otsusega kinnitas ka ringkonnakohus, et hankeprotsess ja tingimused vastasid nõuetele ning Gemalto kaebus on põhjendamatu.

PPA identiteedi ja staatuste büroo juhataja Margit Ratniku sõnul on kahes kohtuastmes saadud võit PPAle tähtis. „Isikut tõendavate dokumentide välja andmine on riiklikult oluline protsess ning lepingu maht ulatub viie aasta jooksul 40 miljoni euroni. Seetõttu peab riigi partneri valik selles protsessis olema igati seaduspärane ja korrektne,“ ütles ta.

Kohtuotsusega mõisteti hagejalt Gemalto AG välja PPA menetluskulud summas 17 050 eurot.

Ärisaladusele viidates on kohtumenetluse sisu kuulutatud kinniseks. Hagejal on õigus kohtuotsus edasi kaevata.

Seotud lood:

PPA ja Gemalto AG on osalised veel ühes kohtuvaidluses, kuhu on liidetud kolm hagi. PPA nõuab Gemaltolt kahjutasu seoses lepingurikkumisega, mis puudutab ID-kaardi võtmete genereerimist väljaspool kaardi kiipi. Samuti hageb PPA endist lepingupartnerit seoses 2017. aastal avastatud ID-kaardi turvariskist teavitamata jätmisega.

Gemalto omakorda hageb PPAd seoses lepingurikkumiste osas kompromissläbirääkimiste lõpetamisega. Selles vaidluses on PPA esitanud kohtule oma seisukohad ja vastulaused ning ootab kohtu edasisi samme menetlusega edasi liikumisel.