PPA päästekopterid olid taas üle ööpäeva lennuvõimetud, lennusalgal on vajadus neljanda kopteri järele

 (31)
Päästeõppus Abruka-Roomassaare
PäästekopterFoto: Irina Mägi

Politsei- ja piirivalveameti kolmest päästekopterist mitte ühelgi ei olnud pühapäeva hommikust esmaspäeva õhtuni lennuvõimekust. Äärmuslikes olukordades oleks pidanud lootma jääma Läti, Soome või Rootsi abile.

PPA lennusalga juhi Kalmer Suti sõnul tingis lennuvõimekuse puudumise ühele kopterile tehtud 100 lennutunni järgne kohustuslik hooldus ja teisele kopterile tehtav 600 lennutunni järgne hooldus, viimase teostamine võtab aega kuni kuus nädalat. Päästeameti kolmas kopter aga ei ole tehnilise rikke tõttu lennukõlblik olnud juba mitu kuud.

Tehnilise rikke tõttu lennuvõimetuna seisnud kopteri probleemi lahendamisse on Süti sõnul panustanud nii koostööpartner Belgiast kui ka kopteri tootjafirma. "Lähiajal loodame kopteri korda saada," ütles Sütt.

Nii kaua tuleb aga opereerida kahe kopteriga, mis samuti pärast teatud lennutundide arvu vajavad korralist hooldust. "Kui saame töösse planeerida ka kolmanda kopteri, siis vähenevad oluliselt ajaperioodid, mil kõik kolm kopterit maas on," ütles Sütt.

Päästekopterid on sel aastal lennuvõimetud olnud nüüd kokku neljal korral. Juuli keskel toimunud 30-tunnist lennuvõimetuse augu tingiski just kolmanda kopteri instrumendipaneelis oleva tehnilise rikke avastamine. Veel on lennuvõimekus puudunud märtsis ja juuli lõpus.

Süti hinnangul on kolme kopteriga võimalik kahte kopterit ööpäevaringses valmisolekus hoida ligi 60-70% ajast. "Et kaks kopterit oleksid kogu aja valmis lendu tõusma, on vaja juurde ühte kopterit ja kahte meeskonda."

Seotud lood:

"Kahe 24/7 valmisolekus kopteriga suudaksime teenindada enamuse väljakutsetest ilma „järjekorrata“. See ligi kolmandik aastast, mis me oleme ainsa kopteriga, mõjutab oluliselt plaanilisi lende. Me ei saa teha vajalikke patrull-lende, abistada politseid operatsioonidel ega osaleda õppustel. Kõikide meilt oodatavate ülesannete täitmiseks vajame nelja kopterit, mis annab võimaluse hoida lennuvõimelisena korraga vähemalt kahte kopterit," ütles Sütt.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Olja Kivistiku sõnul valmistatakse koostöös siseministeeriumi ja koostööpartneritega ette arengukava, milles analüüsitakse riigi õhusõidukite vajadust, võimekust ja ülalpidamiskulusid.

Siseministeeriumi pressiesindaja Kristin Rammus ütles, et aasta lõpuks valmib selgem analüüs, milles on kaardistatud riigi lennuvajadused ja selle põhjal otsustatakse ka, kas uus kopter saab soetatud või mitte.


Aeg, mis tavaliselt kulub kopteri hooldustele:

Kopteri AW 139 hooldusskeem

Lennutunnid

Hoolduse kestus

25

3-4 tundi

50

1 päev

100

3-5 päeva

300/ 1 aasta

6-8 nädalat

600/ 2 aastat

7-9 nädalat

1200/ 4 aastat

kuni 6-7 kuud