“Pomm ei tee vahet naaberšeigil ja meie autokolonnil”

 (10)
Estpla
Foto: Andres Putting

Julgeolekuolukord Eesti Iraagis teeniva jalaväerühma Estpla-17 vastutusalal on võrreldes aasta algusega paranenud, kuid kohalike omavaheline vägivald pole lakanud.

“Kahjuks isevalmistatud lõhkekehad ei tee vahet naaberküla šeigil, keda konkureeriv hõim tahab likvideerida ja koalitsiooni autkolonnil,” ütles Eesti kontingendi vanem Iraagis major Toomas Väli.

“Eelkõige usulisel kuuluvusel põhinevate rühmituste vaheline jõuvahekordade paikapanek rühma vastutusalal, nagu ka mujal Iraagis, toob kaasa jätkuva vajaduse koalitsioonijõudude poolse julgeoleku tagamise järele,” lisas Väli.

Eesti jalaväerühm Iraagis Estpla-17 on esimese teenistuskuu jooksul läbi viinud üle kümne patrull- ja ühe läbiotsimisoperatsiooni, mille käigus rühm avastas käsitulirelvi.

Estpla-17 ülesandeks on oma vastutusalal Sab al Boori lähedastes külades erinevatesse usulahkudesse kuuluvad elanikkonna julgeoleku ja korra tagamine. Rühma baaslaagriks on Taji sõjaväebaasist edelas asuv Bassami eelpost, kust rühm viib läbi enamiku operatsioonidest.

Estpla-17 lahkus Eestist Iraaki 2. juulil. Enne patrulloperatsioonide alustamist oma vastutusalal läbisid rühma liikmed koos USA üksusega täiendväljaõppe, mille käigus harjutati koostööd, tegevust kuriteopaigal, samuti korrati isevalmistatud lõhkekehade avastamise ja kahjutukstegemise ning esmaabi alaseid oskusi.

Estpla-17 kooseisus kuuluvad teiste hulgas veebruaris välisoperatsioonilt Kosovost saabunud Kaitseliidu luurerühma Estrif-2 liikmed ning pea kõik rühma kaitseväelased on varasema missioonikogemusega.

34-liikmeline kergejalaväerühm Estpla-17 on ette valmistatud läbi viima jalgsi- ning motoriseeritud patrulle, läbiotsimisi, konvoide saatmist ja objektide valvet.

Eesti kaitseväelased viivad läbi operatsioone koostöös Ameerika Ühendriikide üksuste ning Iraagi julgeolekujõududega. Estpla-17 kuulub USA 25. jalaväediviisi pataljoni 2-14 koosseisu. Eesti on andnud oma missiooniüksuse operatiivjuhtimise üle Ameerika Ühendriikide relvajõudude Keskregiooni väejuhatusele CENTCOM.

Eesti kaitsevägi osaleb operatsioonil Iraagi Vabadus alates 2003. aasta juunist.