Pomerants: seadus võimaldaks Kohtla-Järve tüdruku puhul kodakondsuse äravõtmist edasi lükata

 (30)
Marko Pomerants
Foto: Siim Lõvi

Endine siseminister Marko Pomerants juhib tähelepanu, et kodakondsuse seadus ei sätesta tähtaega, mille jooksul PPA peab topeltkodakondsusega neiult Eesti kodakondsuse ära võtma. Seega oleks võimalik lükata haldusmenetluse läbi viimine tema täisealiseks saamiseni edasi lükata.

"Kuna kehtiv seadus tõepoolest ei jäta kodakondsusest ilmajätmise küsimuses PPA-le kaalutlusõigust, siis ühe väljapääsuna näen võimalust, et kuna PPA peab Eesti isiku kodakondsuse kaotanuks tunnistama haldusmenetluses, siis peaks põhimõtteliselt olema võimalik selline haldusmenetlus jätta teatava tähtajani käiguta (näiteks kuni isiku täisealiseks saamiseni, kui tal tekib reaalselt võimalus vene kodakondsusest loobuda ja vastav tõend PPA-le esitada)," ütles Pomerants Delfile.

Pomerantsi sõnul kodakondsuse seadus ega ka haldusmenetluse seadus ei sätesta konkreetset tähtaega, mille jooksul peab PPA haldusmenetluse läbi viima ja isiku kodakondsuse kaotanuks tunnistama. Haldusmenetluse seaduse § 5 lg 2 näeb ette, et haldusmenetlus viiakse läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele

"Siin see ebameeldivuste vältimise ja eesmärgipärasuse nõue peaks võimaldama kaalutlusõigust vähemalt haldusmenetluse tähtaja osas. Seega ebameeldivuse vältimiseks tuleks antud juhul "kiirusega tagasi hoida"," leidis Pomerants.

"Oleks küll ebatavaline käsitlus, aga võimalik. President räägib samast asjast ilmselt. Enda ametiajast sarnaseid näiteid ette ei tule. Aga ikka peaks vältima üksiknäidete pärast seadusemuudatusi. Kui järgmine kaasus välja ilmub, eks siis saab jälle asjale otsa vaadata."