Põllumehed on vihased: rändlinnud muudavad teraviljakasvatuse võimatuks! Nende küttimine peab olema lubatud

 (113)
Põllumehed on vihased: rändlinnud muudavad teraviljakasvatuse võimatuks! Nende küttimine peab olema lubatud
Foto: Sven Arbet

Pidevalt suurenev rändlindude arv tekitab igal aastal üha rohkem kahjusid põllumajandusele, märgivad Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eestimaa Talupidajate Keskliit ühisavalduses.

Üks efektiivsemaid võimalusi kahjude ennetamiseks ja vähendamiseks on jahipidamine, teatavad nad.

"Põllumehed kodumaise toidu tootjatena hoiavad korras väga suure osa Eestimaast, nad künnavad, külvavad ja soovivad saada ka saaki. Rändlinnud on aga nii kevaditi kui sügiseti põhjustanud põldudel suuri kahjusid, seda eriti viimastel aastatel. Rändlindude ülisuur arv on Eestis nihutanud paigast loodusliku tasakaalu ning ületanud meie maa ja vete taluvuse piiri," ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees, teraviljakasvataja Olav Kreen.

Kreeni sõnul võib tihti värskelt külvatud põldudel korraga toitumas näha kümneid tuhandeid rändlinde, mistõttu muudavad nende tekitatud kahjud paikkonniti teraviljakasvatuse võimatuks. "Samas on võimalik seda olukorda jahipidamise abil leevendada," tõi ta välja.

Riigi poolt kompenseeriti 2016. aastal põllumeestele rändlidude tekitatud kahju 333 000 euro ulatuses, kuigi tegelik kahju summa on kümneid kordi suurem, seisab ühisavalduses.

"Maaomanikel peab olema võimalus rändlindude rünnete eest oma vara ja töövilju kaitsta. Sellest tulenevalt peaks meie arvates väga tõsiselt kaaluma ka kevadist rändlinnujahi lubamist, seda eriti kahjustuskohtades," ütles Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse liige Kerli Ats. "Lisaks ei kata riigi poolt makstav kompensatsioon, millele on seatud piirsumma 3200 eurot, tegelikke põllumajanduse kahjusid," selgitas Ats.