Põllumeestele makstakse 19,9 miljonit eurot üleminekutoetusi

 (10)
Lehm
PiimakariFoto: Anni Õnneleid

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas 2017. aastal antavate üleminekutoetuste loetelu ja loomakasvatuse üleminekutoetuse tingimused. Kokku makstakse 2017. aastal üleminekutoetusteks 19,9 miljoni eurot, millest viie loomakasvatuse üleminekutoetuse eelarve on kokku 13,9 miljonit eurot.

„Uue valitsuskoalitsiooni otsusega hakatakse sellest aastast põllumeestele taas üleminekutoetusi maksma, et tagada Eesti tootjatele Euroopa Liidu ühisturul võrdsemad konkurentsitingimused ning anda neile kindlustunnet tootmisega jätkamiseks,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm.

„Märgid näitavad, et olukord piimaturul on hakanud paranema ja piima kokkuostuhinnad tõusma. Samas on sektor viimaste aastate jooksul väga suuri kahjusid kandnud. Üleminekutoetused annavad turu taastumise kõrval võimaluse varem uutele investeeringutele mõelda ja seeläbi tulevasteks kriisideks valmistuda.“

Üleminekutoetusi makstakse Euroopa Liidu liikmesriikide toetustasemete ühtlustamiseks.

2017. aastal on võimalik taotleda seitset üleminekutoetust: ammlehma kasvatamise üleminekutoetus, ute kasvatamise üleminekutoetus, piima üleminekutoetus, veise üleminekutoetus, ute üleminekutoetus, põllumajanduskultuuri üleminekutoetus, heinaseemne üleminekutoetus.

Loomakasvatuse üleminekutoetuste tingimused on samad nagu 2013. aastal makstud üleminekutoetuste puhul.

Seotud lood:

Ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetust saab taotleda nende loomade arvu järgi, kes on 2. märtsi seisuga põllumajandusloomade registris taotleja nimele registreeritud

Piima, veise ja ute üleminekutoetuse taotlemine toimub 2010. aastal PRIA poolt määratud toetusõiguste alusel.

Viie loomakasvatuse üleminekutoetuse taotluste vastuvõtt on planeeritud PRIA kaudu 2. märtsist kuni 21. märtsini. Loomakasvatuse üleminekutoetused makstakse välja juuni lõpuks.

Lisaks makstakse 2017. aastal põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetust, mille taotluste vastuvõtt on planeeritud 2. maist kuni 21. maini. Toetuste määrus on ettevalmistamisel.

Maaeluministri määrused „2017. aastal antavad üleminekutoetused“ ja „Loomakasvatuse üleminekutoetus“ avaldatakse Riigi Teatajas.