Politseijuht kutsub üles osavõtlikkusele

 (25)

Politseipeadirektori asetäitja Priit Männik kutsus politseinike olema inimeste suhtes osavõtlikum.

“Iga inimesega vahetult suhtlev politseinik peab oma käitumisega andma inimestele teadmise, et politsei on teinud tema probleemi lahendamiseks kõik endast sõltuva. Üksnes nii saab tekkida inimestes usaldus politsei kui abistaja vastu,” kirjutas Männik Politseilehe värskes numbris.

Männik märkis, et pöördumist ajendas teda kirjutama mitu viimasel ajal ajalehtedes ilmunud artiklit, kus politsei tegevus näis inimestele ebaõige. Neis oli juttu, kuidas politseinikud ei võtnud midagi ette neile teatatud roolijoodikutest ja sellest, kuidas mobiiltelefoni vargaga ei suvatsetud tegeleda.

Männik nentis, et kuigi artiklid ei pruukinud kajastada kõiki asjaolusid objektiivselt kajastada, ilmneb iga juhtumi puhul suhtlemisprobleem politseiniku ja tavakodaniku vahel.

“Kõik politseiametnikud on kohustatud aru saama, et tegelikult kujundab politsei kui organisatsiooni mainet iga inimesega suhtlev politseinik, mitte juhtkond ega avalike suhete töötaja,” rääkis Männik.