Politsei teeb jõulurahu nimel ületunde

 (17)
Saddam Hussein
AFP/Scanpix

Politsei eraldas eelarvest prefektuuridele täiendavad kolm miljonit krooni, et maksta jõulurahu tagamise nimel ületunde tegevatele politseinikele palka.

Politsei suunab jõulueelselt avalikku korda tagama senisest rohkem politseinikke, korraldades rohkem politseioperatsioone ning suunates tänavatele patrullima tavapärasest enam politseinikke, teatas Delfile politseiameti pressiesindaja.

Kõrgendatud tähelepanu pööratakse tänavakuritegevuse ärahoidmisele ning liiklusohutusele.

„Politsei soovib teha omaltpoolt kõik, et inimeste jõuluaeg kujuneks turvaliseks,“ ütles politseipeadirektor Robert Antropov. „Selle ülesande täitmiseks kavandavad politseiasutused täiendavaid tegevusi. Samuti peaksime olema tähelepanelikumad oma lähedaste ja kaaskodanike suhtes ning olema ka ise ettevaatlikud, et õnnetusi vältida.“

Kõik politseiosakonnad ja -jaoskonnad korraldavad politseioperatsioone turvalisuse tagamiseks, kasutades vajadusel oma jõududele lisaks ka sama regiooni politseiressurssi ja julgestuspolitsei liiklusjärelevalve- ja korrakaitseüksust. Neli politseiprefektuuri koordineerivad oma piirkonna politseitegevust, koostavad oma tegevuskava ja teostavad selle üle järelvalvet.

Turvalise keskkonna tagamiseks teeb politsei koostööd kohalike omavalitsustega, linnade ja maakondade päästeteenistustega ning turvafirmadega. Samuti loodab politsei heale koostööle kõikide kodanikega. Koostöö kõrgendatud tähelepanu all on heakord, tänavalgustus, kaubanduseeskordadest kinnipidamine, avalik kord tänavatel ja muudes avalikes kohtades.

Liiklusejärelevalves pööratakse tähelepanu inimvigastustega liiklusõnnetuste ennetamisele, kergliikluse ohutuse tagamisele, joobes sõidukijuhtide osakaalu vähendamisele liikluses ja lubatud sõidukiiruse ületajate tabamisele.

Politsei soovib kõigile rahulikku ja turvalist jõuluaega.