Politsei mures homoparaadi pärast

 (185)
Pride Tallinnas, homofoobid
Foto: DELFI

Põhja prefektuuri korrakaitseosakonna politseidirektor Tarmo Miilitsa sõnul on politsei nõuete eesmärk aidata korraldajal tagada turvaline rongkäik kõigile osavõtjatele.

“Ennetava meetmetena selgitasime rongkäigu eest vastutajatele kolme põhilist turvalisusega seotud aspekti, millele tuleb täiendavalt tähelepanu pöörata,” ütles politseidirektor.

Esiteks tuleb ohutuse tagamiseks muuta teatud tänavatel liikluskorraldust ning sellest ka inimestele varakult teada anda. Teiseks soovitab politsei korraldajal ja turvafirmal täiendavalt läbi mõelda ürituse turvaplaanid ning eelnevalt võimalikud riskid maandada. Kolmanda olulise aspektina selgitas politsei, et kõik inimesed peavad saama vabalt liikuda ka neid tänavatel, mida rongkäik läbib.

Tarmo Miilitsa sõnul kehtivad avaliku koosoleku seadusest tulenevad nõuded kõigile ühtmoodi. “Arusaadavalt on erineva riskiastmega avalikke koosolekuid, seetõttu on erinevad ka turvanõuded ja see milliseid pingutusi nõuab ohutuse tagamine korraldajalt,” ütles politseidirektor.

“Kui korraldaja on arutlusel olnud ohutusalase muudatused oma plaanides teinud, saame need koos üle vaadata ning otsustada edasine tegevus,” kinnitas politseidirektor.