Politsei- ja piirivalveamet alustab ennetuskampaaniaga "Sõida merel kainelt!"

 (8)
Politsei- ja piirivalveamet alustab ennetuskampaaniaga "Sõida merel kainelt!"
Foto on illustratiivneFoto: Ester Vaitmaa

Sel nädalal alustavad politsei- ja piirivalveameti piirivalveosakond ja prefektuuride piirivalvebürood mereohutusalase ennetuskampaaniaga "Sõida merel kainelt!"

Tegemist on kampaaniaprojektiga, mille eesmärgiks on tagada turvalisus kogu riigi merealal ja piiriveekogudel, hoida ära alkoholijoobes viibimist ja navigeerimist Eesti vetes ning teavitada inimesi ohtudest, mis võivad varitseda merel ja piiriveekogudel.

Projekti raames heisatakse suuremate sadamate ja mereäärsete majutusasutuste mastilippudesse helesinised kampaanialipud kirjega "Sõida merel kainelt!" ning paigaldatakse enamkülastatavatesse ja -käidavamatesse lautrikohtadesse ja rannapiirkondadesse infotahvlid mereohutusalase informatsiooniga.

Infotahvlitel avaldatav teave tuletab meelde põhitõed, mida iga meremees peab silmas pidama enne merele minemist ja merel olles, et tagada turvalisus. Tahvlitelt leiab ka merevalvekeskuste kontaktnumbrid ja raadiosagedused, kuhu on võimalik pöörduda nii nõu küsimiseks kui hädaolukorras abi saamiseks.

Kampaania käigus viiakse läbi mitu politseioperatsiooni merel ning piiriveekogudel, kohaldades veesõiduki juhtidele politsei erimeedet "Isiku joobeseisundi kontrollimine ja tuvastamine".

Eesti merel ja piiriveekogudel toimus möödunud aastal kümme inimohvritega õnnetust, milles hukkus 11 ja jäi teadmata kadunuks kolm inimest. 2010. aastal oli samasuguseid õnnetusi kaheksa, milles hukkus 12 ja jäi teadmata kadunuks kaks inimest.

Merel ja piiriveekogudel päästsid piirivalvurid möödunud aastal 289 hätta sattunud inimest ning 2010. aastal 212 inimest.

Õnnetusi põhjustavad nii alkoholijoobes viibimine merel ja piiriveekogudel kui ka merel liiklejate hooletus või veesõidukitega seotud ohutusnõuete eiramine, milleks võivad olla veesõiduki ülekoormamine, meresõiduks kõlbmatute veesõidukite kasutamine või kogenematus veesõiduki juhtimisel.

Ohutu meresõidu eelduseks on navigatsioonikaartide, töökorras navigatsioonivahendite ning side- ja päästevahendite olemasolu ning nende õige kasutamine. Oluline on jälgida, et merele minnes oleksid täidetud kõik seadusega ettenähtud nõuded.

Soovitusi ohutuks meresõiduks leiab samuti politsei- ja piirivalveameti koduleheküljel