Poliitreklaami lauskeeld kütab kirgi

 (70)
Valimisplakat
Foto: DELFI

Õiguskantsler Allar Jõks tegi riigikogule ettepaneku analüüsida poliitilise reklaami piiramise küsimust uuesti ning muuta kehtivat regulatsiooni.

Seni kuni riigikogu pole õiguskantsleri ettekandele reageerinud ja poliitilist välireklaami keelustavaid seadusesätteid muutnud, on välireklaam aktiivse agitatsiooni ajal alates 11. septembrist kõigile erakondadele võrdselt keelatud, seisab Delfile saadetud teates.

„Tegu on küsimusega, mille lahendamine nõuab riigikogult tasakaalukat ja põhjalikku analüüsi, et reklaami piiramine oleks põhiseadusega kooskõlas,” ütles Allar Jõks. „20. juunil vabariigi presidendi poolt väljakuulutatud seadusemuudatuse kohta ei olnud võimalik teha õiguskantsleri ettepanekut viia õigustloov akt põhiseadusega kooskõlla 20 päeva jooksul, kuna riigikogu koguneb istungjärgule alles 12. septembril.”

Õiguskantsler on seisukohal, et Euroopa parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja riigikogu valimise seaduse kooskõla põhiseadusega on vaieldav osas, milles need keelustavad aktiivse agitatsiooni ajal täielikult poliitilise välireklaami ning näevad ette vastutuse poliitilisele välireklaamile kehtestatud piirangute rikkumise eest reklaami tellijale, vahendajale, tootjale, avalikule esitajale, üldsusele näitajale ja üldsusele ülekandjale.

Õiguskantsleri hinnangul oleks valimisreklaami täieliku keelustamise asemel võimalik seda piirata selliselt, mis riivaks tunduvalt vähem kaalukaid põhiseaduslikke õigusi ning ei läheks põhiseadusega vastuollu.

„Poliitiline reklaam ei tohi valija jaoks olla tülgastav ja sisutu ning tõugata valijat eemale,“ ütles Jõks. „Selles osas tuleb seadusandjat tunnustada, et ta otsustas poliitilist reklaami piirata.”

Jõks leiab, et eesmärgid, mida regulatsiooni kehtestamisel taotleti, on legitiimsed, kaalukad ja igati toetamist väärivad. Siiski ei saa kindel olla, et valitud vahend — valimisreklaami täielik keelamine valimiseelsel ajal — on efektiivne abinõu, vähendamaks valimiskampaania kulusid ja raha osakaalu poliitilise võimu saavutamisel. Samuti ei pruugi antud abinõu sundida kandideerijaid tegelema rohkem sisulisema teavitustööga.

Välireklaami keelustamisega võib poliitiline valimisreklaam suureneda teistes reklaamivahendites või kanduda ajaliselt varasemale perioodile enne keelu algusaega, mida käesolev kohalike valimiste aeg on ka kinnitanud, ning valimiskampaaniaks kulutatav raha ei vähene.

„Pean oluliseks, et seadusandja vaagiks uuesti ning tasakaalukas õhkkonnas poliitilise reklaami piiramise küsimust, silmas pidades minu ettekandes viidatud põhiseaduslikke põhimõtteid,“ ütles Jõks.