Põikpäine ajateenija võib trellide taha sattuda

 (110)
Põikpäine ajateenija võib trellide taha sattuda
Foto: Andres Putting

Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev sõjaväepolitsei alustas kriminaalmenetluse Tapa garnisonis aega teeniva 20-aastase mehe suhtes, kes oli korduvalt keeldunud täitmast ülemuse käsku.

3. aprillil keeldus Kirde kaitseringkonna suurtükiväepataljoni staabi- ja teeninduspatarei 20aastane ajateenija täitmast noormleitnandi pärast väliõppust antud käsku viia oma teenistusrelv relvaruumi ja asuda seejärel hooldama kaitseväe sõidukit kirjutab Virumaa Teataja.

Et ajateenijal oli analoogse teo eest kehtiv distsiplinaarkaristus, siis alustas sõjaväepolitsei juhtunu uurimiseks kriminaalmenetluse karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb ülema seadusliku teenistusalase käsu täitmisest keeldumist isiku poolt, kellel on sellise üleastumise eest kehtiv distsiplinaarkaristus.

Kohtus süüdimõistmise korral ootab ajateenijat kuni kaheaastane vanglakaristus.

Kirde kaitseringkonna ülem kolonelleitnant Martin Herem kinnitas, et ajateenija oli korduvalt keeldunud ülemuse käsku täitmast.