Põhja ja Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtkonnas toimuvad muutused


Taavi Pern. muudan
Foto: Eero Vabamägi

Riigi peaprokuröri ettepanekul nimetas justiitsminister alates 1. märtsist Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröriks riigiprokurör Taavi Perni ja Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröriks Kristine Tamme.

Riigi peaprokurör Lavly Perling tõi esile, et Taavi Pern on professionaalne kriminaalmenetluse juht ja jurist. Samuti on tema tugevuseks koostöövõime nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Erilist ära märkimist väärib Taavi Perni panus kriminaalmenetlustes kuritegeliku tulu tuvastamisse ja konfiskeerimisse. Kristine Tamm tunneb Perlingu sõnul põhjalikult Lääne ringkonnaprokuratuuri tööpiirkonda, sealseid probleeme ja omab selget arenguvisiooni, kuidas kuritegevuse vastast võitlust seal piirkonnas tulemuslikult juhtida.

Põhja ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kadri Väling asub 1. märtsist riigiprokuratuuri järelevalveosakonna riigiprokuröri ametikohale. „Et prokuröri töö oleks võimalikult tulemuslik, peavad prokuröride üle järelevalvet tegema tugevad prokurörid,“ selgitas riigi peaprokurör.

Põhja ringkonnaprokuratuuri senine juhtivprokurör Endla Ülviste asub Põhja ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri ametikohale. Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtinud Jüri Pikma siirdub pensionile.

Seotud lood:

Taavi Pern lõpetas 2004. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Aastatel 2005-2013 töötas ta Põhja ringkonnaprokuratuuris erinevatel ametikohtadel ja alates 2013. aasta 1. juulist riigiprokurörina. Taavi Perni on autasustatud politsei- ja piirvivalveameti aukirjaga.

Kristine Tamm asus prokuratuuri tööle 1995. aastal, täites Lääne ringkonnaprokuratuuris erinevaid ametiülesandeid. 2010. aastal nimetati Kristine Tamm vanemprokuröriks. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1997. aastal.

Kadri Väling lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1995. aastal. Prokuratuuris on ta alates 1993. aastast töötanud mitmetel erinevatel ametikohtadel. Alates 2007. aastast on Kadri Väling Põhja Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör. Kadri Väling pälvis 2013. aastal Aasta Prokuröri aunimetuse.

Endla Ülviste juhtis Põhja ringkonnaprokuratuuri alates 2007. aasta 1. septembrist. Ta lõpetas 1989. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja on prokuratuuris töötanud erinevatel ametikohtadel. Endla Ülviste on pälvinud 2006. aastal Valgetähe IV järgu teenetemärgi ja 2003. aastal politseiameti teenistusmärgi eriklassi.

Jüri Pikma juhtis Lääne ringkonnaprokuratuuri alates 2004. aastast. Ta lõpetas 1978. aastal Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna. 1977–1993 töötas prokuratuuris, 1993–1999 politseis ja alates 1999. aastast taas prokuratuuris. Teda on tunnustatud 2012. aastal Lääne prefektuuri teeneteristiga.