Põhiseaduskomisjon hakkab veel suuremat tähelepanu osutama korruptsioonivastastele meetmetele ja riigieelarve kontrollile

 (11)
Põhiseaduskomisjon hakkab veel suuremat tähelepanu osutama korruptsioonivastastele meetmetele ja riigieelarve kontrollile
Foto: Ago Tammik

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas täna algatada julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni, korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamise.

Erikomisjonid luuakse Riigikogu otsusega ning pannakse Riigikogu istungil lõpphääletusele teisel lugemisel, vahendab riigikogu pressiteenistus.

Otsuse eelnõu kohaselt kuuluvad julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni Krista Aru, Uno Kaskpeit, Martin Kukk, Erki Savisaar, Ken-Marti Vaher ja Hardi Volmer.

Komisjon on moodustatud kaitsepolitseiameti ja teabeameti tegevuse ning jälitustegevuse seaduslikkuse kontrollimiseks. Samuti kontrollib komisjon politsei- ja piirivalveameti, kaitseväe peastaabi, justiitsiministeeriumi vanglate osakonna ning maksu- ja tolliameti uurimisosakonna tegevuse vastavust kriminaalmenetluse seadustikule.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni kuuluvad eelnõu järgi Raivo Aeg, Ants Laaneots, Lauri Laasi, Jaanus Marrandi, Raivo Põldaru ja Artur Talvik.

Komisjon jälgib, et Eesti riigi seadustes sätestatud korruptsioonivastaseid meetmeid ka tegelikult rakendataks. Samuti arutab ja hindab komisjon loetletud ametiisikute võimalikke korruptsioonijuhtumeid, jälgib Riigikogu liikmete tegevuspiirangutest kinnipidamist ja kontrollib huvide deklaratsioone.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni kuuluvad eelnõu kohaselt Jaak Aaviksoo, Andres Ammas, Kristjan Kõljalg, Henn Põlluaas, Mihhail Stalnuhhin ja Tanel Talve.

Komisjoni eesmärgiks on koostöös riigikontrolliga tagada kontroll vabariigi valitsuse üle riigieelarve täitmise ning riigi vara ja riigieelarve vahendite säästliku, tõhusa, mõjusa ja õiguspärase kasutamise osas.