Pikhof: töövõimereformi aruteludel on jõutud ühisosani

 (28)
Sotsiaalkomisjon riigikogus 2014
Heljo PikhofFoto: Martin Dremljuga

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Heljo Pikhofi sõnul jõuti töövõimereformi aruteludel koos huvirühmade ja tööandjatega ühisosani, mis kõigi osapoolte arvates vajavad muutmist.

"Eelkõige on osapooled rõhutanud vajadust sõltumata inimese elukohast teha kättesaadavaks nii sotsiaalteenused kui ka rehabilitatsiooniteenused ja abivahendid. Tähtis on osalise töövõimega töötajate jaoks tööl käimiseks vajaliku transporditeenuse, sealhulgas invatranspordi kindlustamine. Samuti on korduvalt esile toodud osalise ajaga töökohtade loomise ja tööandjate täiendava motiveerimise vajadus," võttis töövõimereformi arutelud kokku Heljo Pikhof.

Sotsiaalkomisjon ootab kuni 11. augustini ettepanekuid töövõimetoetuse seaduse eelnõule. Komisjon hakkab laekunud ettepanekuid arutama 25. ja 26. augustil.

Töövõimereformi paketti kuuluvate sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja toetuste seaduse muudatused tulevad Riigikogus esimesele lugemisele sügisel. Seejärel saab esitada ka nendesse seadustesse muudatusettepanekuid.