Piiskop Stephanose esindajaid ähvardab kriminaalkaristus

 (5)
Politsei algatas 28. detsembril kriminaalasja omavoli paragrahvi järgi, mille eest ähvardab süüdlasi kohtus süüdi mõistmise korral kuni nelja aasta pikkune vanglakaristus, ütles Tartu politsei pressiesindaja BNS-ile.

Politsei võttis kriminaalasja algatamisel aluseks kirikukoguduse taotluse, milles nõutakse pühakotta sissemurdjate karistamist.

21. detsembril murdsid Johannes-Ülo Keskküla, Silvia Muru, Tatjana Jessipova, Ergo Laas ning preestrid Andreas Põld ja Rafael Hindrikus metropoliit Stephanose korraldusel sisse Tartu Püha Aleksandri kogudusele kuuluvasse kirikusse.

Kirikukogudus süüdistab kirikusse sissemurdjaid hoone lukkude lõhkumises ja kogudusele olulise materiaalse kahju tekitamises, millega püüti lahendada tsiviilõiguslikku vaidlust tagandatud preestrite ja Eesti apostlik-õigeusu kiriku (EAÕK) metropoliidi Stephanose vahel.

EAÕK-i sinod tagandas preestrid Samuel (Sulev) Puusaare ja Gabriel (Priit) Kerese vaimulikuametist ja vaimulikupühitsusest 14. detsembril. Päev hiljem moodustas sinod komisjoni, kellele tehti ülesandeks revideerida peale Tartu Aleksandri koguduse ka Gabriel Kerese juhitava Valga Isidori kiriku asjaajamist ning kirikute varasid. Samuti tuli komisjonil kuni revideerimise alguseni pühakoja uksed pitseerida.

Metropoliit Stephanos tagandas Puusaare ja Kerese ametist kirikuvastase tegevuse ja ebakristliku käitumise tõttu.

EAÕK-ist tagandatud vaimulikud Samuel Puusaar ja Gabriel Keres moodustasid seejärel oma sinodi ning teatasid, et heidavad kirikust välja Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Stephanose.

Tagandatud vaimulike teatel oli piiskop Stephanose nimetamine EAÕK-i Tallinna ja kogu Eesti metropoliidiks ebaseaduslik ning seega on ebaseaduslikud ka tema moodustatud kirikuvalitsemise organid.

Puusaar ja Valga Isidori koguduse preester Keres kaebasid kevadel kohtusse metropoliit Stephanose valimise EAÕK-i metropoliidiks ning nõuavad EAÕK-i põhikirjalise iseseisvuse taastamist ning Konstantinoopoli ülemvõimu alt vabastamist.

Novembris alanud kohtuistung Puusaare hagi asjus jätkub Tallinna linnakohtus märtsis.