Pevkur loeb erakondade musta raha vastuvõtmise dekriminaliseerimist eduks võitluses poliitilise korruptsiooni vastu

 (73)
Valitsuse pessikonverents
Hanno Pevkur valitsuse pessikonverentsilFoto: Priit Simson

Hanno Pevkuri juhitav justiitsministeerium hindas, et kriminaalkaristuse kaotamine keelatud annetuse vastuvõtmise eest 2011. aastal on edukas samm poliitilise korruptsiooni vastu võitlemisel.

Nimelt on justiitsministeeriumis valminud dokument korruptsiooni vastu võitlemise edusammudest aastatel 2008-2012. Sinna pandi 2008. aastal ühe poliitilise korruptsiooni vastase ülesandena kirja, et tuleb analüüsida, kas erakondade rahastamisreeglite rikkumisega seotud karistusõiguslikud meetmed on piisavad ja vastavad rikkumiste tõsidusele.

Maikuus valitsusse saadetud lõpparuandes luges justiitsministeerium selle ülesande täidetuks. Antud punkti täitmiseks luges justiitsministeerium 2011. aastal jõustunud seadusemuudatuse, mis kaotas kriminaalkaristuse keelatud annetuse vastuvõtmise eest.

Nüüdseks on valminud uus korruptsioonivastane strateegia aastateks 2013-2020. Poliitilise korruptsiooni koha pealt räägib see peamiselt vajadust suurendada läbipaistvust.

Eelmisel aastal vallandus Reformierakonna rahastamisskandaal, kui endine Reformierakonna riigikogu liige Silver Meikar teatas, et ta on annetanud Reformierakonnale raha, mis polnud tema oma ja mille päritolu ta ei tea. Meikari sõnul andis talle sularaha Kalev Lillo peale seda, kui Reformierakonna eelmine peasekretär Kristen Michal oli palunud tal sularaha oma arvele kanda ja oma nime all Reformierakonnale annetada.

Seotud lood:

Meikari sõnul oli tegemist teadliku skeemiga erakonna varjatud rahastamiseks. Reformierakondlased eitasid, et tegemist oleks organiseeritud tegevusega ja teatasid, et Reformierakonna rahastamisallikad on avalikud.

Reformierakonna rahastamisskandaali tagajärjel valmisid riigikogu põhiseaduskomisjonis mitmed erakonnaseaduse muudatused. Seal on kirjas, et keelatud annetuse tegemise või selle vastuvõtmise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (üks trahviühik on neli eurot). Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik karistatakse rahatrahviga kuni 15 000 eurot.

Keelatud annetuse tegemine ja vastuvõtmine suures ulatuses muutub uuesti kriminaalkorras karistatavaks.
Keelatud annetuse tegemise või selle vastuvõtmise eest suures ulatuses karistatakse rahalise karistusega.
Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahalise karistusega.