Pevkur: laste vaimne tervis vajab suuremat tähelepanu

 (41)
Pressikas-19
Foto: Ilmar Saabas

Sotsiaalministri kinnitatud rahvastiku tervise arengukava valdkonna "Laste ja noorte turvaline ja tervislik areng" 2010. aasta tegevuskava eesmärk on vähendada laste ja noorte haigestumust ning suremust psüühika- ja käitumishäiretesse.

Oluline on tõsta ka noorte enesehinnangut oma tervisele, teatas sotsiaalministeeriumi pressiesindaja.

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul peab suurenema nii lasteaedade kui ka koolide personali võimekus laste tervise ja eelkõige vaimse tervise edendamisel.

"Üha enam räägitakse nii meil kui mujal Euroopas laste vaimsest tervisest, mistõttu pööratakse sel aastal kooliõpetajate ja lasteaednike koolitamisel enam tähelepanu vaimsele tervisele ja psühhosotsiaalsele keskkonnale,“ ütles minister.

Lisaks erinevatele koolitustele uuendatakse tänavu 2005. aastal ilmunud juhendmaterjali "Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses”". Kahel varasemal aastal haridusasutustes algatatud psühhosotsiaalse keskkonna hindamise küsimustikust töötatakse välja internetipõhine versioon, mis võimaldab metoodikat laialdasemalt kasutada.

Selleks, et suurendada koolitervishoiuteenuse kvaliteeti korraldatakse pere- ja kooliõdedele immuniseerimisalaseid koolitusi ning koostatakse koolilaste vaimse tervise hindamise juhend kooliõdedele. Need tegevused aitavad ennetada tervisehäireid ja riskikäitumise kujunemist ning vähendada tervisest tingitud piiranguid haridusvõimaluste kasutamisel.

Koostöös Ida-Soome Ülikooliga alustas Tervise Arengu Instituut uurimis- ja arendusprojekti "„Töötajate heaolu edendamine koolis“", mis kestab 2012. aastani. Projekti on nii Soomest kui ka Eestist kaasatud 40 kooli. Projekti eesmärgiks on koolide personali töökeskkonnaga seotud olukorra kaardistamine ning sekkumistegevuste elluviimine selle parendamiseks.