Pevkur: Eestis võiks vähem vange olla

 (82)
Hanno Pevkur
Foto: Ilmar Saabas

Vanglateenistuse 94. aastapäeval peetud kõnes rõhutas justiitsminister Hanno Pevkur, et vaatamata viimastel aastatel vähenenud vangide hulgale on Eestis võrreldes teiste Euroopa riikidega jätkuvalt liiga palju inimesi vangistuses.

Pevkuri sõnul on Eestis ligi 3300 vangi ning seda on liiga palju. "Justiitsministeeriumi tellimusel on lõpusirgele jõudmas Tartu ülikooli professori Jaan Sootaki juhtimisel karistusõiguse revisjon, mille tulemusena analüüsitakse kehtivat karistuste süsteemi. Praktika näitab, et inimeste lihtsalt vanglasse paigutamine ei pruugi olla alati parim lahendus. Sobiv karistus ning mõjutussüsteem peab vähendama retsidiivsust, mis on Eestis kahjuks veel liiga kõrge," lausus minister.

"Komisjon lõpetab lähikuudel töö ning siis on võimalik näha, milline saab olema akadeemilise ringkonna poolt välja pakutud nägemus Eesti kaasaegsest karistusõigusest. Usun, et see saab olema piisavalt tõhus ja turvatunnet andev, ent samas mitte ülekriminaliseeritud," sõnas Pevkur ja jätkas: "Karistusõiguse revisjoni töö üheks peamiseks märksõnaks on karistuste tasakaalustatus. Loodan, et komisjoni poolt pakutud lahendused vormitakse eelnõuks, liiguvad parlamenti ja sealt edasi Eesti õiguskorda, et see oleks demokraatlik ning inimesi piisavalt kaitsev."

Teise olulise teemana tõi Pevkur sõnavõtus esile tänase olukorra, kus vanglaametnike sotsiaalsed tagatised ei ole teistes Eesti jõuametkondades töötavate inimeste tasemel.

"Vanglateenistus on oma olemuselt sarnane politseiteenistusega ning seetõttu peavad selle aasta alguses valitsuses arutlusel olnud jõuametkondade sotsiaalsed tagatised jõudma ka vanglateenistujateni. Usun, et need arutelud jõuavad ka parlamendi heakskiiduni ning siis saame pakkuda vanglateenistuses töötavatele inimestele täiendava kindlustunde," ütles Pevkur tervituskõnes.

Peale vanglaametnike sotsiaalsete tagatiste tõi minister töötingimuste parandamise osas välja ka vanglahoonete ehituse. "Tartus ja Virumaal on korralikke töötingimusi pakkuvad hooned olemas ning nüüd on järg Tallinna käes. Rae valda planeeritav uus Tallinna vangla projekt on liikunud tulemuslikult edasi. Rae vallas on valminud detailplaneering ning nüüd on aeg hoone projektiga edasi minna," võttis ta kokku uue Tallinna vangla arengu.

Justiitsminister ja vanglateenistuse juht Priit Kama andsid vanglateenistuse aastapäeva puhul üle ka vanglaametniku teeneteristid. Teeneteristid said silmapaistvate teenete eest Viru vangla julgeolekuosakonna juhataja Jaanus Liba, Harku ja Murru vangla peaspetsialist-korrapidaja Arge Leis, Harku ja Murru vangla julgeolekuosakonna juhataja Janar Loorits ning Tartu vangla narkosõltlaste üksuse peaspetsialist-üksuse juht Kairi Piller-Petrov.