Pevkur: Eesti-Vene piirijoon saab selged koordinaadid

 (35)
Hanno Pevkur
Hanno PevkurFoto: Andres Putting

Siseminister Hanno Pevkur saatis kooskõlastamisele eelnõu, mis kehtestab Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise välispiiri maismaaosal ajutise kontrolljoone koordinaadid.

"Eelnõu eesmärgiks on luua õiguslik selgus ajutise kontrolljoone asukoha osas. On raske hetkel ette näha, et piirileping Venemaaga lähiajal ratifitseeritud saab, mistõttu on äärmiselt oluline, et piiri kontrolljoone kulgemine ka Vabariigi Valitsuse poolt selgelt fikseeritud oleks," rõhutab siseminister Pevkur.

Hanno Pevkur lisab, et kindlasti parandab koordinaatide kindlaksmääramine oluliselt ka tahtlikult toime pandud piiriüleste süütegude ennetamist ja avastamist. Samuti paraneb riigipiiri valvamise ja kaitsmise ning tahtlikult toimepandud piiriüleste süütegude kohtueelse menetluse kvaliteet.

Pevkur nendib, et piirileping Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahel allkirjastati 18. mail 2005, kuid Venemaa Föderatsioon ei ole piirilepingut ratifitseerinud ja seetõttu käsitletakse kahe riigi vahelist piiri ajutise kontrolljoonena.

"Seega ajutise kontrolljoone koordinaatide kindlaksmääramisega ei reguleerita Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise riigipiiri staatust, vaid nenditakse praegu de facto olukorda, mis kehtib kuni riigipiiri lepingu ratifitseerimiseni," lisab Pevkur.

Eelnõu määrusena jõustumise korral on Eestil võimalus kindlaks määratud ajutise kontrolljoone koordinaatide ja kontrolljoone kulgemise kaudu hooldada Eesti Vabariigi poolele jäävat piiririba.