Pevkur: arstide ning õdede palganõue on pigem tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkust hävitav

 (162)
Pevkur: arstide ning õdede palganõue on pigem tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkust hävitav
Sotsiaalminister Hanno PevkurFoto: Ilmar Saabas

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul on arstide 20-protsendiline ning õdede ja hooldajate 40-protsendiline palganõudmine ebarealistlik, mis on pigem tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkust hävitav.

Möödunud aastal nõudsid arstid kollektiivlepingu üle läbi rääkides arstidele 20-protsendilist ning õdedele ja hooldajatele 40-protsendilist palgatõusu.

Sotsiaalminister Hanno Pevkur ütles BNS-ile, et selline nõudmine on ebarealistlik. „Kui arvestada, et üks protsent palgatõusu on suurusjärgus 2,5 miljonit eurot, on selge, et selline nõudmine ei saa olla tõsiseltvõetav,“ sõnas ta. „Tervishoiusüsteem peab olema jätkusuutlik ja selline nõudmine on pigem jätkusuutlikkust hävitav.“

Tema hinnangul tuleb lisaks palgatõusule anda patsientidele ka kindlustunne, et arsti juurde on võimalik saada. „Kui me jaotame kogu maksuraha palgatõusuks, väheneb oluliselt arstiabi kättesaadavus ja sellega ei saa kuidagi nõustuda. Samuti on vajadus uute raviteenuste ning ravimite järele,“ tõdes minister. „Ehk kõik kokku tähendabki seda, et lisaraha vajavad kõik ravikindlustuse kuluread ja haigekassa nõukogu ülesanne on seda kõike ka tagada.“

Seotud lood:

Kui arstide liit on pakkunud, et palgatõusu võiks osaliselt katta haigekassa jaotamata kasumi arvelt, siis sotsiaalministri sõnul on seda niikuinii kavas teha.

„Isegi kui võtta kogu seaduses lubatud jaotamata tulem kasutusele, ei võimaldaks see tõsta palku 20-40 protsenti ja järgmisteks aastateks tähendaks selline otsus väga suurt puudujääki ravikindlustuse eelarves,“ tõdes Pevkur.

Eesti Arstide Liidu volikogu otsustas korraldada koos Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliiduga tervishoiutöötajate streigi, tööseisak on kavas korraldada oktoobris. Arstide Liidu teatel on streigi peaeesmärk arstide ja õdede Eestist lahkumise pidurdamine ja tervishoiusüsteemi lagunemise peatamine.

Volikogu võttis eesmärgiks kollektiivlepingu sõlmimise arstide, õdede ja hooldajate töötasu alammäärade tõstmiseks ja töötingimuste parandamiseks, eriarstide ja õendus- ja hooldustöötajate töökoormuse standardite kehtestamise ja muudatuste algatamise tervishoiusüsteemis, millega suurendatakse rahastamist, parandatakse arstiabi kättesaadavust ja määratletakse, kes vastutab Eestis tervishoiusüsteemi toimimise eest.

Arstide liidu president Andres Kork ütles, et sotsiaalminister ja haiglate liit on keeldunud sisulistest kollektiivlepingu läbirääkimistest ja lepitusmenetlus lõppes eriarvamuste protokolliga.

Arstide liidu volikogu moodustas streigi korralduskomitee, tööseisakut planeeritakse alustada oktoobris, peatades esmalt plaanilise ambulatoorse töö Tallinna ja Tartu haiglates, teatas kutseliit. Kiirabi, erakorralise meditsiini ja intensiivravi osakonnad töötavad täies mahus, samuti ei peatata tööd sünnitusabis, rasedate, laste ja onkoloogiliste haigete ravis.

Meditsiinitöötajad kavandasid valdkonnastreiki viimati 2006. aastal, kuid siis jäi streik ära. Meditsiinitöötajad osalesid tänavu kevadel ka toetusstreigis õpetajate palganõudmise toetuseks. Tervishoiuasutustes oli streikijaid üle 4000.