Pentus-Rosimannus: naftasaaduste punkerdamine meres kujutab endast märkimisväärset keskkonnaohtu

 (12)
Keit Pentus
Keit Pentus-RosimannusFoto: Tiit Blaat

Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus kutsus eelmise nädala keskel kokku töörühma, mis vaatab üle praegu kehtiva laevade punkerdamist puudutava õigusliku regulatsiooni.

"Käesoleval aastal on toimunud juba kolm merereostust, mis tekkisid laevade punkerdamise käigus. Neist kahel juhul jõudis reostus randa ja on nõudnud või nõuavad töömahukat koristust. Keskkonnainspektsioon on ka viimase juhtumi puhul kahju tekitaja välja selgitanud ja tegeleb kahjude välja nõudmisega," selgitas keskkonnaminister töögrupi kokkukutsumise ajendit.

„Naftasaaduste punkerdamine rannalähedases meres kujutab endast märkimisväärset ohtu Eesti mere- ja maismaakeskkonnale," lisas minister.

Töörühma ülesanne on järgmise kahe kuu jooksul punkerdamist puudutava reeglistiku läbi vaatamine. Eelkõige palutakse töörühmal analüüsida punkerdamise nõudeid keskkonnaohutuse tagamise seisukohast.

Kutse osaleda töögrupis said majandus-ja kommunikatsiooniministeerium, siseministeerium, veeteede amet, keskkonnaamet, keskkonnainspektsioon, politsei- ja piirivalveamet, päästeamet ja Sadamate Liit. Töörühma juhib keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärv.