Pensionitunnistus pole enam isikut tõendav dokument, mistõttu võib 4000 pensionäri valimistest kõrvale jääda

 (57)
PENSIONÄRID MAAMAKSU SELGITUSI KUULAMAS
PensionäridFOTO: Marko Mumm

Vabariigi Valimiskomisjon saatis sotsiaalministeeriumile pöördumise, milles palub tagada nendele umbes 4000 pensionärile, kelle ainus isikut tõendav dokument on pensionitunnistus, võimaluse osaleda valimistel.

Vastavalt sotsiaalministri määrusele ei kanta alates mullu 1. jaanuarist pensionitunnistusele enam pensionäri allkirja, mistõttu pensionitunnistus pole enam isikut tõendav dokument. Seega on sotsiaalkindlustusamet alates möödunud aasta algusest loobunud pensionitunnistuse käsitlemisest isikut tõendava dokumendina.

Seaduse kohaselt peab Eestis elaval Eesti kodanikul olema isikutunnistus. Siseministeeriumi andmetel on praegu Eestis aga üle 4000 valija, kellele on antud pensionitunnistus ja kellel puuduvad muud isiku tõendamist võimaldavad dokumendid, nagu ID-kaart, pass või juhiluba.

Vabariigi Valimiskomisjon palub sotsiaalministeeriumil kaaluda, kas oleks siiski võimalik ka edaspidi käsitleda pensionitunnistust isikut tõendava dokumendina ja selleks kanda sellesse seaduses nimetatud andmed – eelkõige allkiri või allkirjakujutis – või tagada pensionitunnistuse omanikele kehtivate isikutunnistuste olemasolu.

"Pensionitunnistus on haldusorgani väljastatav dokument, mis tõendab isiku staatust ehk pensionäriks olemist, mitte isikut tõendav dokument," ütles sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Karin Volmer Delfile. "Pensionitunnistus on suhteliselt kergesti võltsitav ning seda ei tunnista isikut tõendava dokumendina ka pank ega notar," lisas ta.

"Seaduse järgi on Eesti kodanikul ja siin elaval välismaalasel kohustus omada isikutunnistust. Valimisi silmas pidades on lihtne lahendus seega ID-kaardi hankimine, mida saab vajadusel teha kohaliku omavalitsuse abiga. Pensionärile maksab ID-kaart 7 eurot," sõnas Volmer.