Peeter Mardna kriminaalmenetlus lõpetati

 (33)
Peeter Mardna kriminaalmenetlus lõpetati
Foto: Vallo Kruuser, Eesti Ekspress

Põhja prefektuuris lõpetati kriminaalmenetlus Peeter Mardna suhtes aluse puudumise tõttu.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo üldkuritegude talituses alustati möödunud aasta oktoobris kriminaalmenetlust selle kohta, et 2011. aasta mais esines riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil terviseameti järelevalveosakonna juhtivinspektor Peeter Mardna ettekandega, kus avaldas seoses oma kutse- ja ametitegevusega teatavaks saanud andmeid isiku tervise kohta.

Prokurör, tutvunud kriminaalasjas kogutud tõenditega, leiab, et kriminaalmenetlus tuleb lõpetada kriminaalmenetluse aluse puudumise tõttu. Kriminaalasjas puuduvad ümberlükkamatud tõendid selle kohta, kas, mil määral ja millises sõnastuses Mardna sotsiaalkomisjoni istungil toimunud arutelu käigus käsitles patsiendi juhtumit ja tema tervist puudutavaid andmeid. Kuna Peeter Mardna sõnavõttu ei ole talletatud taasesitamist võimaldaval viisil, tunnistaja ja Mardna ütlused on omavahel vastuolus, neid vastuolusid ei ole võimalik kõrvaldada, samuti pole põhjust pidada ühtesid ütluseid usaldusväärsemaks kui teisi, siis on kriminaalmenetluses tekkinud kõrvaldamata kahtlused Mardna sõnavõtu sisu osas, teatas Delfile riigiprokuratuuri pressiesindaja Katrin Lunt.

Vastavalt kriminaalseadustikule tuleb aga tõlgendada kõrvaldamata kahtlused kahtlustatava kasuks.