Peaminister Ratas koalitsioonipartneritele: viimane kuu oli kõige raskem aeg, kuid meie koostöötahe osutus tugevamaks kui eriarvamused

 (90)
Keskerakonna esinumber Mustamäel ja Nõmmel
Jüri RatasFoto: Taavi Sepp

Peaminister Jüri Ratas tunnistas oma tänases kirjas koalitsioonisaadikutele, ministritele ja nõunikele, et viimane kuu oli valitsuskoalitsioonile kõige raskem ja heitlikum aeg. Delfi avaldab peaministri kirja, mille ta pärast riigieelarve vastuvõtmist saatis, täismahus.

Head sõbrad!

Viimane kuu oli meie valitsuskoalitsiooni jaoks kahtlemata kõige raskem ja heitlikum aeg. Pidasime arvukalt nõupidamisi ja rohkelt avalikke mõttevahetusi, kuid meie valitsuse koostöötahe osutus tugevamaks kui mistahes eriarvamused. Tänane riigieelarve hääletus Riigikogus on meie juba üle kahe aasta valitsenud hea meeskonnavaimu parimaks tõestuseks. Tänan südamest kõiki teid kogu töö ja panuse eest 2019. aasta riigieelarve koostamisel, menetlemisel ning vastu võtmisel.

Meie valitsuse fookuses on alati olnud Eestimaa inimeste heaolu. Panustame enam kui 11-miljardilise mahuga eelarvega avalikesse teenustesse, inimeste turvatunde tõstmisse ning maapiirkondade arengusse. Sidusamasse ühiskonda. Meie soov ja tahe on tagada inimväärsed elutingimused, kättesaadav haridus ja kvaliteetne arstiabi kõigile Eestimaa inimestele.

Eesti majandus on tugev ning meie eelarvepoliitika vastutustundlik. Kindel ja jätkusuutlik majanduskasv on ülioluline, kuid veelgi tähtsam on, et see jõuaks iga Eestimaa inimeseni. Seetõttu panustame järgmisel aastal tugevasti tööinimeste sissetulekute kasvu. Kõige olulisemad palgatõusud tulevad hariduse, kultuuri, sotsiaalhoolekande ja siseturvalisuse valdkondades. Meie kõigi turvalisusesse ja tulevikku panustavad inimesed väärivad õiglast töötasu.

Seotud lood:

Meie selge siht on olnud ka tervishoiu arendamine. Vajalike lisavahendite suunamine aitab lühendada ravijärjekordi ja parandada arstiabi kättesaadavust. Samamoodi jätkame täiendava ravimihüvitise maksmist kümnetele tuhandetele kõrgema ravimivajadusega inimestele. Riigi majanduslik edu aitab tõsta keskmist vanaduspensioni 7,6% võrra ehk 481 euroni. Samuti olen tänulik, et parlament toetas täna õiglasemale pensionisüsteemile üleminekut, kus edaspidi sõltub esimene pensionisammas 50% ulatuses tööstaažist ja 50% ulatuses palgast.

Austatud koalitsioonikaaslased!

Iga riigieelarvet koostades ja vastu võttes peame endalt küsima, kas see aitab tõsta meie inimeste igapäevast toimetulekut, turvatunnet ning viia Eesti rahvaarvu taas tõusule. Soovime ju ehitada riiki, kuhu tahetakse jääda ja kuhu soovitakse tagasi tulla – õppima, töötama, elama ja peret looma. Oleme aastaid olnud suure väljarändega riik, kuid viimastel aastatel on tuhanded eestimaalased kodumaale tagasi tulnud. Tänan südamest iga inimest, kes on otsustanud naasta, et meie kodumaa käekäiku panustada.

Eesti Vabariigi juubeliaasta läheneb väärikale lõpule, aga meie tööjärg pole veel lõppenud. Meil tuleb ka järgmised kolm kuud ühiselt pingutada turvalisema, sidusama ja jõukama ühiskonna ning kasvava rahvaarvuga riigi nimel.

Tänan teid kõiki senise panuse eest ning soovin meile palju jõudu ja tugevat koostöötahet talvekuudeks.

Jõudu Eestile!