Peaminister Jüri Ratas keskerakonna volikogul: meie maksuvaba tulu reform toob kümneid tuhandeid vaesusest välja

 (299)

Täna toimus Kohtla-Järvel Keskerakonna volikogu istung, kus parteijuht ja peaminister Jüri Ratas võttis kokku erakonna mineviku ja tuleviku ning valitsuses oldud 15 kuud.

Delfi toob Ratase kõne ära täismahus.

Austatud volikogu esimees!
Head erakonnakaaslased!
Kallid sõbrad!

Soovin teid kõiki veelkord õnnitleda Eesti Vabariigi ajaloo olulisima verstapostini jõudmise puhul. Oma teist sajandit sammuv Eesti riik on meie kõigi ja meile eelnenud põlvkondade suurim saavutus. Meil on küllaga põhjust olla õnnelik, uhke ja tänulik ning oma vaba riiki alati kõige kõrgemalt väärtustada. Olen kindel, et Maarjamaad hoiavad samasuguse hoole ja armastusega ka kõik tulevased põlved.

Eesti Vabariigi juubeliaasta on tähenduslik ajahetk ka poliitikas, sest kõik erakonnad valmistuvad tõsiselt täpselt aasta pärast toimuvateks Riigikogu valimisteks. Valimised on iga erakonna jaoks kahtlemata olulised, aga ma väga loodan, et järgmised 365 päeva ei möödu seetõttu poliitilise mudamaadluse ning ühiskonna lõhestamise tähe all… Ootan laiapõhjaliste debattide ning Eesti elu edasiviivate arutelude aastat. Eesti Vabariik 100 väärilist aastat.

Mind teevad siiralt murelikuks viimase kümnekonna aasta jooksul süvenenud poliitilised mustrid. Riigi poliitilist elu käsitletakse vaid erakondadevahelise võimuvõitluse ning ikka ja alati järgmisteks valimisteks valmistumise kontekstis. Valimistevahelisel ajal omakorda läbi võimu- ja opositsioonierakondade vaatenurga. Seejuures on sisuline debatt üha enam asendunud laimava ja ründava valimiskampaania, ühiskonna lõhestamise ning vastastikuse kritiseerimisega puhtalt kritiseerimise enda pärast.

Seotud lood:

Lahmiva, isikliku ning vaid parteipoliitilisi plusspunkte jahtiva kampaania tagajärjel hoiavad poliitikast eemale paljud inimesed, kelle teadmistest ja kogemustest oleks Eestile kasu. Sellest on väga kahju. Samamoodi näitasid hiljutised kohalikud valimised, et selletaoline poliitika tegemise viis ei kõneta nooremat põlvkonda. Sajandivanuses ja julgelt tulevikku vaatavas riigis peavad kõik erakonnad neid negatiivseid suundumusi märkama ning tegema vajalikud järeldused. Eesti rahvas väärib parimat.

Head kaasteelised!

Nii nagu me sel aastal mõtleme märksa igavikulisemas plaanis oma minevikust ja ajaloost, peame vaatama pikemalt ette ka tulevikule mõeldes. Just seetõttu ei piirdu Keskerakond tänavu ainult Riigikogu valimisplatvormi koostamisega. Oleme otsustanud välja töötada kolm olulist dokumenti, mis keskenduvad nii lähiaastatele, erakonna programmilistele seisukohtadele kui ka tulevastele aastakümnetele.

Keskerakonna kongressiks töötame välja erakonna uue programmi, mis on püsinud muutumatuna alates 2005. aastast. Programmi uuendamise auväärt töörühma veab kogenud juhatuse ja Riigikogu liige Aadu Must. Riigikogu valimisteks tuleme välja konkreetse valimisplatvormiga, mis sisaldab nii meie peamisi lubadusi kui ka nende maksumust ja katteallikaid. Antud töörühma koordineerib minu büroo juht Tanel Kiik. Esmakordselt töötame välja ka pikaajalise strateegia „Eesti visioon 2040“. Dokumendis paneme kirja suured ja olulised sihid, mida soovime järgmise kahe kümnendi jooksul saavutada. Keskerakonna pikaajalise visiooni meeskonda juhib erakonna aseesimees, minister Kadri Simson.

Meie soov ja eesmärk on algatada tõsine ja laiapõhjaline kahekõne rahvaga. Arutada kogu ühiskonnaga, millisena näeme Eesti arengut nii lähemas kui pikemas perspektiivis. Täpselt samast ideest on kantud juba käivitunud 101 rahvakohtumise kampaania, mille käigus kogume häid mõtteid ja ettepanekuid kõigi kolme dokumendi jaoks.

Kutsun valijad olema nõudlik kõigi erakondade ja Riigikogu kandidaatide suhtes. Küsima julgelt, mida nad soovivad riigi ja rahva jaoks ära teha ning kuidas plaanivad seda saavutada. Poliitikas ei tohi teha otsuseid vaadates ainult ühte, kahte või ka nelja aastat, vaid peame alati nägema ka pikemat perspektiivi. Iga poliitik peab oma tegevuses mõtlema, mis tuleb pärast meid ja tajuma, kuidas mõjutavad tänased otsused noori ning veel sündimata põlvkondi.

Riik on nagu meie vaarisade ja vaaremade talukoht – see peab jääma meie lastele koos sisemise tahte ja vajaliku oskusega seda hoida ning selle maad edasi harida.

Siinkohal pöördun kõigi teiste erakondade poole selge üleskutsega mõelda pikemalt ette ning avalikult läbi arutada riigi strateegilised eesmärgid. Kutsun kõiki poliitilisi jõude, aga ka kodanikuühendusi, ajakirjandust ja iga Eestimaa inimest laiemale ühiskondlikule debatile. Teeme seekord teisiti! Korraldame Riigikogu valimiste eel Eesti Vabariigi juubeli väärilised mõttetalgud.

Lugupeetud saalisviibijad!

Loomulikult ei tähenda pikaajalise visiooni väljatöötamine ning strateegiline lähenemine, et unustame tänased mured. Kindlasti mitte – meie ees seisab mitmeid nüüd ja praegu lahendust ootavaid küsimusi. Seetõttu töötame valitsuses iga päev ühtehoidva, tasakaalus, kaasava majanduse ning kasvava rahvaarvuga turvalise riigi nimel.

Meie juhitud valitsus on välja töötanud jätkusuutliku rahastusmudeli tervishoius, tugevdanud kohalikke omavalitsusi ning toetab maaelu igakülgset arengut.
Vast kõige märgilisem saavutus on aga maksuvaba tulu reform, mis toob kümneid tuhandeid inimesi vaesusest välja ning annab sadadele tuhandetele igas kuus 64 lisaeurot. Just see on kaasav majanduskasv, millest räägime. Igaüks peab riigi kasvavast jõukusest osa saama.

Järgmiste valimiste üheks põhiteemaks on eakate heaolu ja väärika pensionipõlve tagamine. Erakorraline pensionitõus on hädavajalik, sest peame enam hindama meie riiki hoidnud ja ülesehitanud põlvkondade panust. Me ei tohi unustada, et ilma tänaste eakateta ei seisaks me täna siin, vabas Eesti riigis.

Samamoodi tuleb meil leida vajalikud lahendused omastehoolduse ja hooldekodude küsimuses. Riigi kohus on toetada ja aidata neid, kes abi enim vajavad. Me ei saa jätta ühtegi perekonda ega inimest oma tervisemuredega üksinda. Vajame sotsiaalsemat ja hoolivamat Eestit, mis on seeläbi ka ühtsem, turvalisem ja tugevam.

Keskerakonna Riigikogu valimiste platvormi töörühm on saanud erakonna juhatuselt selge ülesande koostöös erakonnaliikmete ja ekspertidega välja töötada sobivad lahendused nii neis kui kõigis teistes poliitika valdkondades. Kindlasti arutame erakonna seisukohti ja plaane põhjalikumalt tulevastel volikogu istungitel.

Head mõttekaaslased!

Keskerakonna selge eesmärk ja roll Eesti poliitikas on alati olnud seista nende eest, keda teised ei märka. Kuulata inimesi, kes on harjunud vaikima. Me oleme astunud mitmeid samme ühtsema ja ühtehoidvama ühiskonna suunas. Keskerakond töötab iga päev selle nimel, et „meie-nemad“ mõtteviis kaoks ajalukku. Eestimaal elavad ainult meie inimesed. Mitte keegi ei tohi end tunda siin üleliigse või tõrjutuna. Riigi roll on hoida ja väärtustada iga Eestimaa inimest, sõltumata tema soost, vanusest, emakeelest või elukohast.

Me teame, et Eesti poliitikas on aastakümneid kasutatud küünilist ja madalat poliitrelva, niinimetatud vene kaarti. Igal asjal on piir – tänavu peab see lõppema. Eesti riik ja rahvas on liiga väärtuslikud, et neid juubeliaastal taas lõhkuda vastandumise ja valedega.

Mul on väga kahju, kui Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri umbusaldamise tingis tema lubadus lõpetada rahvuspõhine vastandumine. Ja ma siiralt loodan, et erakonna peagi valitav esimees leiab endas jõudu ja riigimehelikkust seista vastu erakonna tagatoale. Seista vastu siinseid kogukondi vastandavale retoorikale ning tulla välja sisulise, ausa ja Eestit kui tervikut kõnetava programmiga. Vastasel juhul on Reformierakond Eestit alt vedanud.
Ma olen veendunud, et sajandivanuse riigi elanikud soovivad väärikat ja sisulist debatti, mitte ühiskonna lõhestamist. Luban töötada iga päev hommikust õhtuni selle nimel, et Eestis ei võidetaks enam kunagi mitte ühtegi valimist rahvuspõhise vaenu ja hirmu õhutamisega. Tean, et selle nimel pingutab kogu meie erakond. Tean, et sama soovivad Eestimaa inimesed.

Armsad aatekaaslased!

Eelmisel aastal usaldas Eesti rahvas meile kümnete kohalike omavalitsuste juhtimise ning andis Keskerakonnale üle kogu Eesti suurima toetuse. Täpselt samamoodi lähme me võitma Riigikogu valimisi. Me ei tee seda soovist iga hinna eest võimul püsida. Me ei tee seda lihtsalt seetõttu, et oleme liiga kaua, kuusteist aastat jäänud teiseks. Me lähme valimisi võitma, sest Keskerakonnal on Eesti riigile ja rahvale veel palju anda.

Aastaid räägiti, et riik ei suuda maksuvaba tulu tõsta enam kui 10-15 eurot korraga ning 2017. aastaks jõuti samm-sammult vaid 180 euroni. Meie tõstsime ühe aastaga sadade tuhandete inimeste maksuvaba tulu 500 euroni.

Väideti, et kui Keskerakond tuleb võimule, siis variseb majandus kokku. Tegelikult saavutasime sel aastal tublide ettevõtjate ja tööinimeste toel viimase kuue aasta kõige kiirema majanduskasvu.

Aastakümneid on inimesi hirmutatud Keskerakonna sobimatu välis- ja julgeolekupoliitikaga. Reaalsuses viisime edukalt läbi Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ning meie julgeolek on kindlamini kaitstud kui eales varem. Tänavune on Eesti ajaloo suurim kaitse-eelarve.

Nüüd ütlevad meie kriitikud, et erakorraline pensionitõus pole riigile jõukohane. Kallid sõbrad, loomulikult see on jõukohane. Küsimus pole kunagi ainult rahas, küsimus on alati eeskätt tahtmises.

Me oleme viieteist kuuga tõestanud, et võrdsem, õiglasem ja ühtsem ühiskond pole soovunelm, vaid reaalselt saavutatav. Saavutatav siis, kui see on meie ühine eesmärk, riiklik prioriteet. Oleme valitsust juhtides toonud Eestimaal elavad kogukonnad nii majanduslikult kui mõtteviisilt üksteisele oluliselt lähemale. Loomulikult soovime seda tööd jätkata.

Austatud volikogu liikmed ja külalised!

Keskerakonnal on üle terve Eestimaa kõige rohkem sõpru ja toetajaid, aga samamoodi on meil ka vastaseid. Oleme harjunud olema kriitika all ning taluma poliitiliste konkurentide rünnakuid. Me ei ole kunagi lasknud ennast sellest heidutada ega lase ka nüüd. Meie vastased rünnakud näitavad erakonna jõudu, mitte nõrkust, sest koondutakse ikka kõige tugevama vastu.

Samal ajal ei tohi me muutuda tundetuks, vaid peame oskama eristada asjalikku kriitikat, sellest õppima ning targemana edasi minema. Ka kõige paremat asja saab teha veel paremaks. Samamoodi saab meie erakonda alati muuta veel avatumaks, veel kaasavamaks ja veel tugevamaks.

Arvamusuuringud ja viimased valimised näitavad, et meie toetajad usuvad meisse ning samamoodi usume endasse ka me ise. Keskerakonna liikmeskond kasvab, meie poolehoidjate hulk tõuseb. Ühiselt pingutades ja üksteisele toetudes me võidame ka nende inimeste südamed, kes meid täna veel ei vali.

Eesti Keskerakond on rahvaerakond! Meie soov ja eesmärk on kõnetada iga Eestimaa inimest. Seisame igaühe eest eraldi ning terve ühiskonna eest korraga. See on meie õige siht, selline on meie valitud tee.

Jõudu Eestile!
Jõudu Eesti Keskerakonnale!