Peaminister Ansip sõidab Brüsselisse eelarvekõnelustele

 (16)
Andrus Ansip lennujaamas
Andrus Ansip lennujaamasFoto: Tanel Meos

Peaminister Andrus Ansip sõidab täna visiidile Brüsselisse, kus ta kohtub ELi liidritega ning peab kõne Euroopa Ühendamise Rahastu konverentsil.

Kohtumistel kõneldakse peamiselt euroala arengutest ning Euroopa Liidu eelarveraamistikust, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Euroopa Liidu uus seitsmeaastane eelarveperiood algab 2014. aastal ning sellest lähtub EL oma iga-aastaseid eelarveid planeerides.

Uue finantsraamistiku puhul on Euroopa Liit seadnud prioriteetideks majanduskasvu ning töökohtade loomise, energiavaldkonna, siseturu ja rahandussüsteemi reformi. Oluliseks peetakse seejuures taristute rahastamist, ühtse siseturu arendamist ja innovatsiooni toetamist.

Eesti jaoks on uue eelarveperioodi juures eriti tähtsad Läänemere piirkonda puudutavate projektide ja piiriüleste energia- ja transporditaristuprojektide nagu näiteks BalticConnectori ja Rail Baltic rahastamine.

Samuti toetab Eesti põllumajandustoetuste võrdsustamist, kuna praegu üle 40 protsendi Euroopa Liidu eelarvest moodustavad toetused on regiooniti väga erinevad ning meie põllumehed saavad võrreldes mõne teise Euroopa Liidu riigiga praegu vähem toetusrahasid.

Visiidi raames peab peaminister Andrus Ansip kõne Euroopa Ühendamise Rahastu konverentsil. Euroopa Ühendamise Rahastu kaudu investeeritakse Euroopa Komisjoni ettepanekul järgmise eelarveperioodi jooksul 50 miljardit eurot telekommunikatsiooni, transpordi ja energeetika valdkonna piiriülestesse projektidesse.

Seotud lood:

Samuti kohtub peaminister Euroopa parlamendi presidendi Martin Schulziga, Euroopa ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuyga ja Euroopa komisjoni presidendi José Manuel Barrosoga.

Eesti saab 2007-2013 eelarveperioodi jooksul ELi eelarvest 4,5 miljardit eurot, millest ligikaudu 3,4 miljardit läheb regionaalabiks, ca 0,6 miljardit maaellu ja ca 0,5 miljardit põllumajanduse otsetoetusteks.

Peaminister naaseb tagasi Tallinnasse teisipäeva õhtul.