Parts peab elektrihinna hüppeid suvisel ajal jaburaks

 (50)
Juhan Parts
Juhan PartsFoto: Martin Dremljuga

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts peab elektrihinna hüppeid suvisel ajal jaburaks ja leiab, et see vajab täpsemat analüüsi. Ühtlasi pidas minister vajalikuks kaaluda, kas Eestil on mõistlik olla ühisturul koos Läti ja Leeduga, kui hinnavahed Põhjamaadega on nii suured.

„Sellised hinnahüpped, eriti suve ajal, on jaburad“ ütles Parts täna valitsuse pressikonverentsil. „See on oluline vahejuhtum ja me peame tegema sellest tõsised järeldused, aga kõigepealt peame saama põhjaliku analüüsi, umbropsu ei taha tegutseda.“

„Mind selgitus, et see ongi nüüd turg, ei rahulda,“ sõnas Parts. Elektri hinna kallinemise põhjustena ministri sõnul välja toodud, et kõik tootjad ei paku oma elektrit turule ja et korraga on liiga palju tootmisüksusi hoolduses.

Parts usub, et neid põhjusi saab likvideerida parema koordinatsiooniga ja vajadusel ka seadusandlike algatustega. „Praegu me tõesti tahame analüüsida, konkurentsiamet peab oma tööd tegema ja me suhtleme ka Läti-Leeduga,“ rääkis minister. „Kas see hinnahüpe oli ühekordne või vajab see mingit süsteemset korrektiivi.“

Ministri sõnul ei saa hinnatõusu põhjusena välistada ka mingeid erisusi tulenevalt Läti ja Leedu elektritootmise spetsiifikast. „Võib-olla ei ole Eesti jaoks õige olla Läti ja Leeduga samas turupiirkonnas,“ arutles Parts. „Meie jaoks ei ole normaalne, et turg annab hinna, mis on suures ulatuses erinev Põhjamaade hinnast.“

Ministri sõnul ei ole vabaturust eemaldumine Eesti jaoks alternatiiv, sest turg annab meile võimaluse ja ilma toimiva turuta ei investeeriks Eestisse mitte keegi. Toimiva turu reaalsuseks on tema sõnul ühenduste kasv. Ta nimetas Leedu-Poola ja Leedu-Rootsi ühendusi ning valmivat Estlink2.