Pärnu Vallikäär tehakse 60 miljoni eest ilusamaks

 (13)
Haljastus
Foto: Andres Putting

Valitsus kinnitas eile omavalitsusüksuste investeeringute kava, kuhu lisati ka Pärnu Vallikääru arendamine atraktiivseks puhkekeskkonnaks.

Projekti elluviimist planeeritakse alustada 2009. aastal ning lõpetada 2011. aastal. Pärnu linna projekt lülitati investeeringute kavasse maksimaalse toetussummaga 62,9 miljonit krooni, teatas Pärnu linnavalitsuse pressiesindaja.

Pärnu Vallikääru arendatakse terviklik puhkekeskkond, mis pakub mitmesugust vabaaja veetmise võimalusi pargikülastajale, sealhulgas lastega peredele.

Projekti raames renoveeritakse 18. sajandist pärinev sepikoda, mille eesmärgiks on eksponeerida kultuuriliselt ja ajalooliselt väärtuslikku objekti.

Samuti korrastatakse vallikraavi ning Ringi ja Sadama tänavate vaheline ala. Rajatakse madala haljastusega heakorrastatud pargiala, arvestades vajadusega viia alal läbi erinevaid üritusi. Avalike ürituste korraldamiseks ja ettevõtluskeskkonna parendamiseks ehitatakse planeeritud ala pinnasesse trassid elektri, vee ja kanalisatsiooni paigaldamiseks. Rajatakse parklakohad ning laste mänguväljak ja puhkeala.

Pargiala renoveerimisega seotakse omavahel vanalinn ja city koos bastionaalvööndi parkide ja jõe äärega terviklikuks alade süsteemiks. Tehakse asendusistutused ja täiendistutused, ehitatakse teed ja trepid, renoveeritakse olemasolevad tualettruumid ning rajatakse pingid, valgustus, prügikastid, jalgrattahoidjad, ajalugu tutvustavad maketid ning purskkaev.

Lisaks avatakse muldvalli sees paiknev ühenduskäik ja taastatakse Tallinna Väravad.