Pärnu linn tahab Vanapargis asuvast mälestusmärgist vabaneda

 (40)
Terroriohvrite ühishauana kirjas olev monument Pärnu Vanapargis
Terroriohvrite ühishauana kirjas olev monument Pärnu VanapargisFoto: Ago Tammik

Pärnu linnavalitus soovib vabaneda Vanapargis asuvast Terroriohvrite ühishaua mälestusmärgist ning tegi muinsuskaitseametile ettepaneku see ajaloomälestiste nimekirjast eemaldada.

Pärnu abilinnapea Siim Suursild pöördus eile muinsuskaitseameti poole palvega kustutada Terroriohvrite ühishauana kirjas olev monument ajaloomälestiste nimekirjast ning riiklikust registrist.

Soovi põhjendades viitas Suursild Eesti Sõjamuuseumi tellitud inventuurile, mille käigus Muinsuskaitse Seltsi töörühm vaatas kuue aasta (2013-2018) vältel läbi aastatelt 1918 kuni 1920 ja 1941 kuni 1944 langenud Punaarmee sõdurite matmispaigad ja tähised. Lisaks sellele laiendati mitmes maakonnas (sh Pärnumaa) inventuuri ka 1905. kuni 1906. aasta Vene tsaaririigi karistussalkade terroriohvrite, Esimeses maailmasõjas langenud vene sõdurite, Teises maailmasõja-aegsete natsismiohvrite ning 1941. aasta suvesõja natsismi ja punase terrori ohvrite matmispaikade tähistele.

"Pärnu Vanapargis ja ka paljude teiste monumentide puhul selgus, et need polegi püstitatud ühishauale, ammugi mitte terroriohvrite omale, vaid tegemist on puhtal kujul propagandistlikel eesmärkidel rajatud nõukogudeaegse monumendiga ja sinna pole kedagi maetud," sõnas Suursild.

Terroriohvrite ühishaud tunnistati mälestiseks 1997. aastal kultuuriministri määrusega.