Pärnu Kesklinna sild ehitatakse kolmerealiseks

 (17)
Pärnu Kesklinna sild
Pärnu Kesklinna sildFoto: Priit Simson

Pärnu linnavalitsuses valmisid projekteerimistingimused, mille järgi ehitatakse Pärnu Kesklinna sild kolmerealiseks ning eraldatakse jalgratta- ja jalakäijate tee.

Abilinnapea Siim Suursilla sõnul lähtuti projekteerimistingimuste koostamisel sellest, et uusi sillasambaid ei püstitata. "Neljarealine autotee koos tänapäevaste kergliiklusteedega eeldaks sillasammaste tugevdamist-laiendamist ehk tunduvalt kallimaid vesiehitustöid või kokkuhoidmist kergliiklusteede arvelt," selgitas Suursild.

Linnavalitus arvestab tema sõnul ka sellega, et kesklinna piirile on kavas ehitada uus autosild ja Kesklinna silla laiendamine ei asenda uut autosilda.

Praegu on Kesklinna silla liikluskoormus suur ja sild üsna kehvas seisukorras. Koos projekteerimisega läbi viidavad uuringud peavad selgitama, kas ja kuidas on vaja tugevdada seniseid sillasambaid. Sammaste vahele on kavas paigaldada uued sillatalad ja nende peale uus, varasemast viis meetrit laiem sillaplaat.

Plaadi peale mahub kolm 3,25 meetri laiust sõidurada ja kergliiklusteed. Silla merepoolsele küljele on kavas ehitada üksteisest eraldatud 2,5 meetri laiune jalgratta- ja 1,5 meetri laiune jalgtee, vastaskülje jalakäijate tee laiuseks on planeeritud 2 meetrit.

Selleks, et kaitsta jalakäijaid ja jalgrattureid vihma ja tuule eest, on arutlusel olnud kergliiklusteede katuse ja külgede katmine klaasfassaadiga. Silla arhitektuurse väljanägemise töötavad välja arhitektid.

Seotud lood:

Silla projekteerija tellib liikluse modelleerimise Jannseni ja Rääma tänava ristmikust kuni teatrini, et hinnata detailplaneeringus kavandatud kaherealise ringristmiku otstarbekust Kesklinna silla kesklinna poolses otsas. Koos tänavu laiendatava Jannseni ja Rääma tänava ristmikuga peaks silla ületamine muutuma sujuvamaks.

Silla kolmas autorida on mõeldud muutuvreana, mida mööda hommikul kesklinna ja õhtul kesklinnast välja sõita saaks. "1998. aastal kavandati Kesklinna silda neljarealisena, aga siis olid kergliiklusteed teistsugused. Polnud Jaansoni rada ja jõeäärset promenaadi, mis silla all jätkub, liikumisi planeeriti autokesksetena," selgitas Suursild. "Sisuliselt vahetame nüüd neljanda rea kergliiklusteede vastu ja tahame Raba-Pargi autosilla abil autoliiklust kesklinnas vähendada."

Silla remont on kavas 2020. aasta suvest 2021. aasta suveni.

Planeeritud on, et korraga tehakse tööd poolel sillal ja teine pool jääb liikluseks avatuks, kuid tuleb ette ka hetki, mil kogu sild on suletud, sest talasid on vaja tõsta.

"Täpsemalt saab rääkida siis, kui projekt on valmis. Ideaalis valmib projekt koos silla uuringutega selle aasta jõuludeks," sõnas Suursild.

Kesklinna silla laiendamise ja rekonstrueerimise hinnaks on arvestatud neli-viis miljonit eurot.