Pärnu arestikamber ja kainestusmaja ei vasta tuleohutusnõuetele

 (10)
Pärnu arestikamber ja kainestusmaja ei vasta tuleohutusnõuetele
Foto: Ilmar Saabas

Lääne päästekeskuse tuleohutuskontrolli büroo tegi eelmise nädala lõpus politsei- ja piirivalveameti (PPA) Lääne prefektuurile ettekirjutuse, kuna Pärnu arestikamber ja kainestusmaja ei vasta tuleohutusnõuetele.

Päästekeskus tuvastas, et kogu hoones puudub automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem ning seetõttu ei ole tagatud hoones viibivate isikute varajane teavitamine tulekahjust, vahendas BNS.

Arestikambris või kainestusmajas võib korraga viibida kuni 73 inimest, kuid valitsuse määruse järgi peab olema automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem kõigis rohkem kui 25 voodikohaga kinnipidamiskohtades.

Päästeamet andis Pärnu arestimajale aega automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks 1. novembrini 2014.

Samuti leidis päästekeskus, et hoone teisel korrusel asub arestikamber, mis on ühenduses ülejäänud hoone bürooruumidega.

Arestikambri ja bürooruumide vaheline uks ei vasta tuletõkkeuksele esitatavatele nõuetele. Lisaks asub teise hooneosa II korrusel kainestusmaja, mille korrapidaja ruumist bürooruumidesse viiv uks ei vasta tuletõkkeuksele esitatavatele nõuetele.

Erineva kasutusviisiga hooneosadest ja ruumidest peab olema moodustatud eraldi tuletõkkesektsioon. Tuletõkkesektsiooni moodustamiseks tuleb paigaldada nimetatud uste asemele tuletõkkeuksed, mis takistaksid võimaliku tule ja suitsu levikut erineva kasutusviisiga hooneosade vahel vähemalt 30 minuti jooksul.

Seotud lood:

Lääne prefektuur sai aega omaette tuletõkkesektsiooni moodustamiseks tuleva aasta 1. juunini.

Tuleohutusülevaatusel selgus, et hoone teisel korrusel asuva arestikambri ja kainestusmaja ruumides puudub täielikult evakuatsioonivalgustus, mis on vajalik evakuatsioonitee ja –pääsude kiireks äratundmiseks ning kasutamiseks. Lääne prefektuur peab paigaldama sinna evakuatsioonivalgustuse hiljemalt tuleva aasta 1. juuniks.

Ka selgus tuleohutusülevaatusel, et arestimaja töötajatel ei olnud esitada kehtivat elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistust või tehnilise kontrolli aruannet. Tänavu 30. juulil on koostatud katse-mõõtetööde aruanne, mis ei ole aga tehnilise kontrolli aruanne. Lääne prefektuur peab viima läbi nõuetekohase elektripaigaldise tehnilise kontrolli hiljemalt tuleva aasta 1. juuniks.

Pärnu arestimajas viibivatel inimestel puudub ka võimalus tulekahju puhul ohutult evakueerida, kuna arestikambri ja kainestusmaja ruumidest välja viivad evakuatsioonipääsud ei ole võtmeta avatavad.

Lääne päästekeskus möönis, et ruumide kasutusviisi puhul on selline lahendus arusaadav, kuid tulekahju korral ei ole tagatud isikute turvalisus ruumides ega nende kiire evakuatsioon ruumidest välja.

Ohutu evakuatsiooni tagamiseks on üks võimalus paigaldada ruumidesse mehaaniline suitsuärastussüsteem. Suitsuärastussüsteemi abil suureneb ruumides viibivate isikute turvalisus tulekahju korral arvestades, et evakuatsioon nimetatud ruumidest võtab kauem aega.

Teine võimalus on paigaldada ruumidesse automaatne tulekustutussüsteem. Lääne prefektuur sai probleemi lahendamiseks aega 1. novembrini 2014.