Paljud kehtetute sertifikaatidega ID-kaardi kasutajad ei pruugi sellest teada, sest ei saa teavitust kätte

 (93)
ID-kaardi sertifikaatide uuendamine
ID-kaardi sertifikaatide uuendamineFoto: Anni Õnneleid

Paljud turvanõuetele mittevastava ID-kaardi kasutajad ei ole PPA saadetud personaalset teavitust saanud, kuna nende eesti.ee e-postiaadress ei ole edasi suunatud.

Tänase seisuga on Eestis kasutusel pea 12 500 turvanõuetele mittevastavat ID-kaarti, mille sertifikaadid tunnistatakse alates 1. juunist kehtetuks.

Kehtetute sertifikaatidega ID-kaarti ei saa enam elektrooniliselt kasutada ning e-teenustesse sisenemiseks või digiallkirja andmiseks tuleb taotleda kas uus kaart või kasutada mobiil-ID-d. Riik vahetab garantiikorras välja kõik turvanõuetele mitte vastavad ID-kaardid, mille kehtivusaeg on pikem kui kolm kuud alates dokumendi taotluse esitamisest.

Turvanõuetele ei vasta need ID-kaardid ja elamisloakaardid, mis on välja antud enne 2014. aasta oktoobrit ning mida on uuendatud kaarditootja rakenduse kaudu Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses. ID-kaardi tootja ei järginud kõiki turvanõudeid ja genereeris osadel ID-kaartidel privaatvõtmed väljaspool kiipi. Väljaspool kiipi võtmete genereerimine annab võtmete genereerijale võimaluse kasutada ID-kaarti füüsiliselt kaarti omamata ja PIN-koodi teadmata. Selle riski maandamiseks tunnistab PPA nende kaartide sertifikaadid kehtetuks.

Seotud lood:

Inimesed, kellel on 2011 kuni 2014. aasta 16. oktoobrini välja antud ID-kaardid ja 2011 kuni 2014. aasta 17. detsembrini välja antud elamisloakaardid, mida on alates 2012. aasta juulist kuni 2017. aasta juulini PPA teenindusbüroodes uuendatud, peaksid kontrollima rakenduse kaudu, mida nad dokumendiga tegema peavad.

Rakendus on leitav siit: https://www.eesti.ee/portaal/!portaal.document_check