Paljassaares tungivad metssead linna

 (21)
Piirkonna elanik, saada infot ja fotosid!
kult
Foto: Viio Aitsam

Paljassaare poolsaarel on täheldatud metssigade arvu järsku suurenemist. Sellega on kaasnenud ka metssigade tungimine koduaedadesse, mida varem pole kunagi juhtunud.

Põhja-Tallinna linnaosas Paljassaare poolsaarel on metssigade asurkond suurenenud sedavõrd, et elanike jaoks on muutunud häirivaks nende rüüsted linna haljasaladel ning elamute ja ettevõtete territooriumidel. On tekkinud oht, et loomad võivad rünnata inimesi. Samuti rüüstavad metssead lindude kaitseks loodud Paljassaare hoiualal maaspesitsevate lindude pesasid, teatas Põhja-Tallinna valitsus.

Hiljuti teavitati Põhja-Tallinna valitsust sellest, et ühte majapidamist külastab pidevalt metsseakari, mis on hoovi praktiliselt üles tuhninud. Põhja-Tallinna vanema Karin Tammemägi sõnul tuleb Paljassaares kiiresti midagi ette võtte, et metssead endast inimestele otsest ohtu kujutama ei hakkaks.

Metssead asustavad Paljassaare poolsaart järjepidevalt 2009. aastast. Kuni 2015. aasta suveni oli teada, et poolsaarel elab kolm kuni neli looma. 2015. aasta suve lõpus teavitati Tallinna keskkonnaametit juba 10-st kuni 12-st loomast. 13. oktoobril teatas aga AS Tallinna Vesi esindaja, et heitveepuhastusjaama territooriumil oli nähtud juba mitmekümnepealist karja. Metssigade poolt ülestuhnitud pinnase järgi arvati, et loomad tegutsevad üksnes Paljassaare hoiualal. Tänaseks on aga selgunud, et loomad on toitu otsides liikunud linna hooldatavatele haljasaladele ning elamute ja ettevõtete territooriumitele, põhjustades oma tegevusega varalist kahju ning tekitades inimestes hirmu.

Probleemi lahendamiseks kutsus Tallinna keskkonnaamet 13. oktoobril kokku nõupidamise, millel osalesid politsei- ja piirivalveameti, keskkonnaameti, Põhja-Tallinna valitsuse, Eesti jahimeeste seltsi, Harju jahindusklubi ja AS Tallinna Vesi esindajad. Koosolekul leiti ühiselt, et Paljassaare poolsaarel ei tohi olla püsivat metssigade asurkonda ning ainus võimalus on metssigade arvukuse oluline piiramine.

Paljassaare poolsaarel metssigade arvukuse piiramiseks koostab Harju jahindusklubi tegevuskava, milles käsitletakse jahipidamise üksikasju. Tegevuskava kooskõlastatakse politsei- ja piirivalveameti, keskkonnaameti, keskkonnainspektsiooni, Tallinna keskkonnaameti, Tallinna munitsipaalpolitsei ameti ning Põhja-Tallinna valitsusega. Kui jahipidamise üksikasjad ja aeg on selgunud, teavitatakse sellest piirkonna elanikke ja ettevõtteid.

Homme arutab seda küsimust oma istungil ka Tallinna linnavalitsus. Metssigade arvukuse piiramisega seotud kulutused kaetakse Tallinna keskkonnaameti eelarvest.

Paljassaare elanik, kui oled sigadega kokku puutunud või näinud nende rüüstamistöö tagajärgi, anna sellest teada rahvahaal@delfi.ee. Samuti ootame sel aadressil fotosid, kui oled songermaast pilti teinud!