Paldiskisse saabusid USA merejalaväe üksused

 (23)
Paldiskisse saabusid USA merejalaväe üksused.
Kaitseväe peastaap

Täna keskpäeval saabus Paldiski Lõunasadamasse USA Mereväe transpordilaev USNS Bobo, mis tõi Eestisse tehnika, varustuse ja merejalaväe üksused liitlaste vastuvõtuõppuseks BALTOPS.

Üle 200-meetri pikkuse transpordilaeva pardal on tehnika, varustus ja relvastus 1000-mehelise pataljoni lahingugrupi tarbeks. Laev kuulub USA merejalaväe eelasetuslaevade programmi, mis on valmis toimetama varustust ja tehnikat kiirelt kogu maailma pingekolletesse või humanitaarabi vajavatesse riikidesse. Eelasetuslaevade eskaadrid paiknevad Vahemerel, Vaikses ja India ookeanis. Transpordilaev Bobo saabus Eestisse Vahemere laevastikust.

Ühte eskaadrisse kuuluval neljal laeval on kokku 17 000-mehelise merejalaväe ekspeditsioonivägede brigaadi (Marine Expeditionary Brigade – MEB) varustus ja moon, sealhulgas toit, kütus ja tagavaraosad kuni 30-päevaseks sõjaliseks operatsiooniks.

Muuhulgas kuuluvad varustuse hulka 7-tonnised soomustatud veokid, suurtükid M777, tankid M1A1, ning lihtrite süsteem, mis võimaldab transportida varustust kaldale kuni nelja miili kaugusel rannikust.

Laeva pikkus on 205,18 meetrit, laius 32, 15 meetrit, süvis 10 meetrit ning kiirus 17,7 sõlme.

BALTOPS algas rahvusvahelise staabi kogunemisega Tallinnas esmaspäeval. Järgnevate nädalate jooksul harjutavad Eesti ja Ameerika Ühendriikide kaitseväelased varustuse ja tehnika vastuvõttu ja lahingukorda seadmist, sealhulgas näiteks täiendavat soomustamist, tehnika komplekteerimist ja ette valmistamist lahingüksusele üle andmiseks.

14. juunil demonstreerivad USA merejalaväelased Paldiski lähistel varustuse ja sõjaväemasinate kaldale toimetamist ranniku lähedal seisvalt laevalt lihtrite süsteemi abil, mis võimaldab kaldale tuua varustust kuni 4 miili kaugusel rannikust. Demonstratsiooni on võimalik jälgida kõigil huvilistel 14. juunil kell 12 Paldiski Põhjasadama lähistel.

Õppuse käigus viib Tallinna, Harju ja Rapla malevlastest koosnev Kaitseliidu üksus läbi koostööharjutused USA merejalaväelastega, mille käigus harjutavad taktikalisi oskusi, kaitseliitlased viivad merejalaväelastele läbi ellujäämisõppe.

BALTOPS on 40. korda USA eestvedamisel Läänemerel korraldatav mereväeõppus, kus osalevad nii liitlas- kui partnerriikide mereväeüksused.

Alates 2010. aastast viiakse õppuse raames läbi merejalaväelaste maabumisharjutusi ning harjutatakse meritsi saabuva tehnika ja varustuse vastuvõttu. 2010. aastal korraldasid USA merejalaväelased maabumisharjutuse Loksal, sel aastal viiakse samalaadne harjutus läbi Leedus.

23. juunini kestev BALTOPS on esimene sel kuul korraldatavatest rahvusvahelistest õppustest Eestis. 11.-22. juunini korraldab USA Euroopa Väejuhatus Eestis ja Lätis maaväeüksuste koostööõppuse Saber Strike. Juuni lõpus harjutavad Eesti, Läti ja Leedu liitlasvägede vastuvõttu arvutipõhisel õppusel Baltic Host.