Paet: piiriülene koostöö ELi ja Venemaa vahel jätkub vaatamata jahenenud suhetele

 (10)
Urmas Paet
Urmas PaetFoto: Vallo Kruuser

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet küsis Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgelt esindajalt Federica Mogherinilt ELi ja Venemaa piiriülese koostöö kohta.

Paet tahtis teada, milliseid tegevusi ja millises mahus selleks aastaks on kavandatud ning kui palju on ELi ja Venemaa suhete jahenemine ELi ja Venemaa piiriülest koostööd mõjutanud kui võrrelda tänast seisu 2013. aastaga.

Mogherini ütles vastuses Paeti arupärimisele, et kooskõlas Euroopa Ülemkogu 16. juuli 2014. aasta otsusega jätkatakse selliseid koostööprojekte Venemaaga, mis käsitlevad ainult piiriülest koostööd.

"Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi piiriülese koostöö programmide soovituslik rahastamine aastatel 2014–2020 on ligikaudu 91 miljonit eurot Euroopa naabruspoliitika programmist,” ütles Mogherini. ”Sellele lisandub sama suur panus Euroopa Regionaalarengu Fondist,” lisas ta.

Paeti sõnul tuleb ka keeruliste riikidevaheliste suhete ajal püüda vahetuid naabreid positiivselt hõlmata ning piiriülene koostöö ka piiriäärsete piirkondade vahel on selleks hea võimalus.

Mogherini sõnul on aastateks 2014–2020 esitatud programmid Eesti-Venemaa, Läti-Venemaa ja Soome-Venemaa piiriüleseks koostööks.