Paet: Gruusia, Moldova ja Ukrainaga allkirjastatud ELi vabakaubandus- ja assotsiatsioonilepingud peavad rakenduma võimalikult peatselt

 (6)
Paet: Gruusia, Moldova ja Ukrainaga allkirjastatud ELi vabakaubandus- ja assotsiatsioonilepingud peavad rakenduma võimalikult peatselt
Foto: Andres Putting

Välisminister Urmas Paet ütles, et Euroopa Liidu ja Gruusia, Moldova ning Ukraina vaheliste vabakaubandus- ja assotsiatsioonilepingute sõlmimine on väga oluline sündmus kõikidele osapooltele. „Lepingute sõlmimine kujutab endast uut etappi Euroopa Liidu ja Gruusia, Moldova ning Ukraina suhete arengus. Samuti on need ambitsioonikaimad partnerluslepingud Euroopa Liidu ajaloos,“ ütles Paet.

Välisministri sõnul on lepingute peamine eesmärk poliitilise dialoogi süvendamine, nende riikide lähendamine Euroopa Liidu väärtusruumile, õigusriigi põhimõtete järgimise tagamine, inimõiguste ja põhivabaduste austamine, majandus- ja kaubandussuhete süvendamine ning tingimuste loomine tihedamaks koostööks enam kui 30 erinevas valdkonnas.

Paeti sõnul on vaatamata lepingute sõlmimisele veel suur töö ees. „Praegune rahvusvaheline olukord on väga keeruline,“ ütles välisminister. „On oluline, et Gruusia, Moldova ja Ukrainaga allkirjastatud lepingud rakenduksid võimalikult peatselt,“ lisas ta.

Samuti rõhutas minister, et Eesti on valmis toetama nende riikide suutlikkust toime tulla vabakaubandus- ja assotsiatsioonilepingute ellurakendamisel, õigusriigi tugevdamisel ning ettevõtluskeskkonna parandamisel.

Euroopa Liidu ja Gruusia, Moldova ning Ukraina vahelised vabakaubandus- ja assotsiatsioonilepingud allkirjastati 27. juunil Brüsselis Euroopa Ülemkogul.