Padar piiras kärpevaidluste ajaks riigi väljamakseid

 (8)
Ivari Padar
Foto: Andres Putting

Täna allkirjastas rahandusminister Ivari Padar käskkirja, millega ajutiselt piiratakse riigiasutuste väljamaksete tegemist riigieelarvest ning uute lepingute sõlmimist ja hangete läbiviimist kuni valitsuse poolt täiendavate eelarveotsuste langetamiseni.

Rahandusministri poolt kehtestatud ajutiste piirangute kehtestamine on tingitud riigieelarve tulude kavandatust väiksemas mahus laekumisest ning vajadusest piirata kulude tegemist, et tagada vahendite olemasolu riigikassas juba riigi poolt võetud kohustuste täitmiseks, teatas rahandusministeeriumi pressiesindaja.

"Täna on vajadus reageerida kiiresti ja paindlikult majanduse järsule jahtumisele ning sellest tingitud eelarvetulude vähenemisele. Valitsusel seisavad ees kahtlemata ebapopulaarsed, ent hädavajalikud otsused nii eelarve kulude vähendamiseks kui tulude kasvatamiseks,” selgitas rahandusminister Padar. „Seni peame me aga tagama muuhulgas nii pensionide, palkade kui toetuste väljamaksed riigikassast ning seetõttu piirama ajutiselt kulude tegemise kõikide ministeeriumide valitsemisalades."

Allkirjastatud määrusega on riigiasutustele etteantud kindlad igakuised piirsummad väljamaksete tegemiseks. Väljamaksete ja uute kohustuste võtmise piirangud ei kehti välistoetuste projektidele. Käskkirja lisaks olevad piirmäärade koostamisel on arvestatud erinevates valitsemisalades aasta esimestel kuudel kasutatud eelarveliste vahendite mahtu ning erinevustega kulutuste tasemetes aasta erinevatel kuudel.

Piirangud kehtivad kuni valitsuse heakskiidu saanud täiendavad eelarvepositsiooni parendavad otsused kinnitab ära riigikogu. Rahandusminister Ivari Padar tutvustas käskkirja ka tänasel valitsuskabineti istungil.

Riigieelarve seadus annab rahandusministrile õiguse ajutiselt piirata riigieelarves ettenähtud vahendite arvelt uute kohustuste võtmist ja väljamaksete tegemist.

Käskkiri hakkab kehtima alates 1. maist.