Päästeameti reid kortermajades näitab leiget suhtumist tuleohutusnõuetesse

 (8)
TTÜ uus ühiselamu Siidisaba 7
Trepikojad kui evakuatsiooniteed tuleb tuleohutuse huvides puhtana hoida.Foto: Heiki Rebane

Päästeameti poolt läinud nädalal kontrollitud kortermajadest vastas tuleohutusnõuetele vaid 16 protsenti.

Möödunud nädal möödus Päästeameti inspektoritel, inspekteerides tuleohutusnõuete täitmist kortermajades: 227 kontrollitud kortermajast oli korras vaid 37. Silm heideti peale vaid üldkasutatavatele pindadele, korteritesse ei sisenetud.

„Usun, et kõik nõustuvad sellega, et põlevast kortermajast peavad kõik elanikud võimalikult kiiresti ja ohutult välja saama. Ometi aga näitavad meie viimase kahe aasta jooksul tehtud kontrollid ja reaalsed tulekahjusündmused, et väga paljudes kortermajades varitsevad lõksud,“ ütles Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.

Kortermajade reidid on viimase kahe aasta jooksul hõlmanud 1550 hoone kontrollimist: puuduseid tuleohutuse suhtes on leitud neist kolmveerandi puhul (76%).

Koridorid olgu kraamist puhtad

Keskmiselt rikutakse ühes majas enam kui kahte tuleohutusnõuet. Enim eksitakse evakuatsiooninõuete vastu. Levinumad rikkumised on näiteks sellised, kus koridorides hoitakse asju, mis võivad põlema süttida või jäävad ette majaelanikele, kes soovivad majast väljuda, aga ka päästjatele, kel vaja tuld kustutada või kannatanuid majast välja tuua. Samuti on asjad korrast ära tuletõkkeustega – need kas puuduvad üldse või hoitakse neid lahti.

Seotud lood:

„Tõsi, teinekord on puudused sellised, mille parandamine vajab rahalist panust, näiteks on vaja välja vahetada uks või selle lukusüsteem. Paljudel juhtudel on puudused aga sellised, mis ei vaja raha, vaid lihtsalt seda, et korteriühistu paneks koos majaelanikega pead kokku ja teeks oma üldkasutatavad pinnad korda,“ nentis Tähe ja lisas, et ka mõne väiksema asja ära tegemine aitaks kaasa kogu maja ja selle elanike ohutusele.

2018. aastal hukkus eluhoonete tulekahjudes 45 inimest, neist korterelamutes 22 ja eramajades 21. Lisaks hukkus 1 inimene suvilas ja 1 ridaelamus.

Alates novembrist saavad korteriühistud tellida ka tuleohutusalase nõustamise, mille eesmärk on, et korteriühistud teaksid tuleohutusnõudeid ja oskaksid neile ka ise tähelepanu pöörata. Nõustamisele on võimalik registreeruda Päästeala infotelefonil 1524. Nõustamine on tasuta.

Tuleohutusnõuded korteris:

· Eluruumis peab olema töökorras suitsuandur. Tahke- või gaasiküttega eluruumi paigalda lisaks ka vinguandur.

· Hoolda küttesüsteeme. Hooldatud küttesüsteem on ohutu ja kestab kauem.

· Korteriuks võiks olla seestpoolt ilma võtmeta avatav, et tulekahju korral sinna lõksu ei jääks.

Tuleohutusnõuded kortermaja ühiskasutataval pinnal:

· Hoidke ühiskasutatavad väljumisteed puhtana. Trepikoda on ehitatud nii laiaks just seepärast, et kui ohuolukorras kõik majaelanikud korraga väljuda soovivad, siis on see võimalik.

· Väljumisteele jäävad uksed peavad olema võtmeta avatavad juhuks, kui olete tulekahju või muu õnnetuse korral võtmed tuppa või jope taskusse unustanud. Selliselt ei jää te lõksu ning saate ohutult hoonest väljuda.

· Kui keldri uks avaneb trepikotta, peab see olema tuletõkkeuks, et keldritulekahju korral ei leviks suits trepikotta. Vastasel juhul jääb kogu maja rahvas lõksu ega pääse välja.

Päästeamet kontrollib tuleohutusnõuete täitmist igapäevaselt, kuid lisaks tehakse eelmisest aastast reididena kontrollkäike kogu Eestis.