Päästeameti juht: elektrist kriitiliselt sõltuvad ettevõtted peaksid soetama generaatori

 (115)
Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu
Päästeameti peadirektor Kuno TammearuFoto: Hendrik Osula

Päästeameti juht Kuno Tammearu ütles Delfile antud online-intervjuus, et mobiilside katkemine Võrus vaid 15 minutit pärast elektri kadumist polnud aktsepteeritav, sest andmeside on paljude teenuste toimimise alus.

Tammearu vastas täna kella 14-st online-intervjuus küsimustele pühapäeval Lõuna-Eestis möllanud tugeva tormi ja selle tagajärgedega toimetuleku kohta.

Tammearu ütles, et Võru linna kriisikomisjoni töös osales Võru päästepiirkonna juhataja ja kriisikomisjoni tööga käis ka tema ise öösel tutvumas. Tartus moodustati ka regionaalne staap, mis jälgis kogu Lõuna-Eesti olukorda ja monitooris olukorda üleriigiliselt, päästeressurssi jagas vabariigi vastutav korrapidaja.

Pühapäeva õhtupoolikul möllanud torm tabas kõige rängemalt Lõuna-Eestit, ja elektrita jäi tundideks isegi kogu Võru linn. Veel tänagi on enam kui 10 000 elektrilevi klienti vooluta ja kõigi katkestuste kõrvaldamine võib kesta nädala lõpuni.

Päästeameti juhi online-intervjuu
Millistel juhtudel tuleks kõne alla kaitseväe rakendamine hädaolukorra lahendamisse? Sellisel juhul, kui läheb vaja ressurssi, mis on kaitseväel olemas. Regulatsioonid kaitseväe kaasamiseks hädaolukorras on olemas ja neid kasutatakse.
Kas võib öelda, et see kriisiteavituskampaania, mis kevadel aset leidis, pole oma eesmärki saavutanud? Lühike vastus on see, et ühe kampaania läbiviimine ei vii meid kunagi kohe lõppeesmärgini. See on aastatepikkune järjepidev töö ja selleks on vaja juhtivat asutust, kes elanike teadlikkuse tõstmisega süsteemselt tegeleb. Hetkel pole riigis sellist asutust määratletud, aga Päästeamet on selleks väljakutseks valmis.
Kuidas oli päästeameti enda raadiosidega, kas see toimis tõrgeteta? Jah, see toimis tõrgeteta ja seda sai kasutada ka info vahetamiseks Võru linna kriisikomisjoniga.
Miks ei teavita riik lühisõnumiga elanikke, kui torm või midagi muud taolist on tulekul ja kas meil on selline võimekus üldse olemas? Täna sellist süsteemi ei ole, aga see on loomisel.
Kuidas toimub elanike teavitamine kriisiolukorras, kus elektrit ei ole ja internetiühendus on nii riigis sees kui teiste riikidega katkenud? Siis saab elanike teavitamine toimuda läbi raadio. Selleks peavad olemas olema patareidega raadiod või saab kuulata raadioid sõidukites. Viimases hädas on võimalik saada infot kohalikust omavalitsusest või päästekomandost sinna ise kohale minnes.
Mida peaksid ette võtma kohalikud omavalitsused, et taoliste kriisiolukordadega paremini toime tulla? Kohalikud omavalitsused nagu ka kõik inimesed peaksid aru saama ja aktsepteerima, et kriisid tulevad. See on fakt. Sellest tulenevalt peab hindama riske ja tegema neile maandamiseks kava - kuidas hooldatakse teid, kas vee ja kanalisatsiooni tagamiseks on olemas lisageneraatorid. Kuidas tagatakse kaugküte, kui teised elutähtsad teenused katkevad. Kindlasti on oluline ka elanike teavitamine ja käitumisjuhiste andmine, kui on oht kriisiks või kui kriis on juba käes. Enamikeks kriisideks saab olla valmis, kui need on läbi arutatud, läbi planeeritud, läbi mängitud.
Mida peaks omalt poolt tegema riik, et pühapäevaga sarnastes olukordades elutähtsate teenuste toimimine tagada? Riik saab kehtestada teenuse osutajatele nõuded ja kontrollida nende täitmist. Kõige olulisemad on elutähtsad teenused - elekter, side, andmeside, operatiivside, kütusega varustatus, toasoe, vesi, kanalisatsioon jne. Näiteks tänasel päeval on andmeside toimimine aluseks paljude teiste teenuste toimimisele, seetõttu on oluline kehtestada just andmesidele väga kõrged toimepidevuse nõuded, et teised teenused saaksid toimida. Võrus näiteks kadus mobiilside 15 minutiga ja ma arvan, et seda ei saa aktsepteerida.
Mida peaksid teie hinnangul tegema ettevõtjad, kelle jaoks elektrivarustus on kriitilise tähtsusega, kas neil tasuks kaaluda näiteks elektrigeneraatorite soetamist? Kui elekter on kriitilise tähtsusega, siis peabki ettevõtja või teenuse osutaja generaatori hankima, sest elektrivõrgud ei saa kunagi täiesti tormikindlaks. Elektri katkemise põhjus võib olla ka muu kui torm või muu ilmastikunähtus. Või siis tuleb leppida olukorraga ja kanda kaotusi. Paljud ettevõtted juba ongi generaatori ostnud ja seda riski õigesti tajunud.
Kui tõsiselt võtavad inimesed teie hinnangul päästeameti soovitusi varuda koju vett ja muud vajalikku juhuks, kui elekter kaob ja enamik elutähtsaid teenuseid selle tõttu toimimast lakkab? Meie uuringud näitavad, et tegelikult ei ole kodud hädaolukordadeks valmis. Tänu pühapäeval tekkinud kriisile hakkavad inimesed loodetavasti neist soovitustest paremini aru saama ja neid tõsisemalt võtma. Nüüd usutakse rohkem, et selline olukord võib päriselt tekkida. Usk aga on ettevalmistuse alus. Tuletame meelde, et infot saab veebilehelt kriis.ee
Kuivõrd hästi olid teie hinnangul hoiatatud Lõuna-Eesti inimesed, et tulemas on erakordselt tugev torm, milleks tuleb ettevalmistusi teha? Hoiatus oli olemas, aga meile tundub, et inimesed ei tajunud ega teinud järeldusi, mida see tähendada võib. Pelgalt tuule kiirus ei pruugi inimestele midagi öelda, kui ei selgitata selle erakordsust. Rannikualal 25 m/s on võib-olla tavapärasem, Võrus mitte. Selleks ei olnud valmis ei inimesed ega loodus. Kindlasti peaksime küsima ja otsima vastust, miks selline torm tekitas elektrikatkestusi nii suurel määral, nii paljudele inimestele ja nii pikalt. See ei tohiks olla normaalsus, ka mitte suure tuulega. Prognooside järgi on ekstreemsed ilmastikuolud tulevikus üha sagedasemad, toovad kaasa suuremaid purustusi ja me peame selleks valmis olema.
Viljandimaal tekkis olukord, kus Mustla komando päästeauto pidi sõitma Viljandisse kütust tankima, kas seda saab pidada normaalseks? Eelkõige näeme probleemina seda, et meil pole piisavalt tanklaid, kus saab kütust ka elektrikatkestuse korral. Nende arv peaks olema suurem ja nad peaksid asuma Eesti erinevates osades. See, et Mustla päästeauto käis Viljandist kütust tankimas, ei ole tavaline olukord, aga selles situatsioonis vältimatu. Mõnekümne kilomeetri kaugusel kütuse tankimises ei ole tegelikult midagi erakordset. Me ise näeme, et toimepidevuse parandamiseks on meil vaja mobiilset kütusetanklat. Väikesed tankurid on meil olemas ja neid ka kasutati. Tanklakettidele paneks mõttena üles, et kriisisituatsioonis võiks nad anda jooksvat infot toimivatest tanklatest, sest kütust on vaja kõigil. Kriis ei ole ainult päästeameti asi, kriis on meie kõigi asi.
Kuivõrd valmis oli päästeamet, et pühapäeval Lõuna-Eestis selline kriisiolukord tekib? Päästeamet nagu kõik teised sõltub erinevate teenuste pakkujatest - elektrist, kütuse kättesaadavusest, sidest, andmesidest ja meie spetsiifilisest sidest. Enamikel meie 72st kutselise päästekomando hoonest pole generaatoreid, vabatahtlikel on vaid mõnel üksikul hoonel. Meil oli väga suur koormus ja sündmused olid järjekorras, aga need said lahendatud. Eelkõige olid need seotud teele ja elektriliinide langenud puudega. Pakkusime ka Võru linna kriisikomisjonile tööruume, kuna meil olemas elekter ja raadioside. Meie eesmärk oli kohalikku omavalitsust toetada, samuti olid meie esindajad teiste suuremate kohalike omavalitsuste juures.
Millised olid need puudused, mille pühapäeval üle Lõuna-Eesti liikunud tugev torm paljastas? Torm paljastas meie kõigi - inimese, kohaliku omavalitsuse, ettevõtete, riigi - haavatavuse ja kriis pole kaugeltki läbi. Täna hommikul oli veel 14 000 majapidamist ja ettevõtet elektrita. Paljude jaoks kestab kriis vähemalt järgmise nädalani, sest nii palju kulub võrguettevõttel hinnanguliselt aega olukorra taastamiseks. Täna pole elektrit paljudes kodudes, koolides, kauplustes, tanklates. Inimestel pole vett, neil pole võimalik hankida süüa ja eriti kehvas olukorras on need, kel pole võimalik liikuda nagu näiteks eakad inimesed. See torm, mis oligi üle 50 aasta tugevamaid torme Lõuna-Eestis, tõi välja selle, kui haavatavad me ikkagi oleme, kui kaob elekter. Koos elektriga kaob ka kõik muu - vesi, kanalisatsioon, side, andmeside, küte. Tekib otsene majanduslik kahju tootmata jäänud või riknenud toodangu tõttu, rääkimata pehmelt öeldes ebamugavusest näiteks lautades.