Päästeamet on tormi tõttu saanud üle 400 väljakutse

 (1)
Päästeamet on tormi tõttu saanud üle 400 väljakutse
Foto: Ilmar Saabas

Päästeamet on kella 20 seisuga saanud üle 400 tormiga seotud väljakutse, enamik neist sõiduteele kukkunud puude kohta.

Elektrilevi andmetel on kella 20 seisuga elektrita üle 37 500 majapidamise.

Lääne-Eestis ja saartel on torm juba vaibumas, kuid Lõuna- ja Põhja-Eestis on tugev tuul põhjustanud mitmeid sündmuseid, valdavalt tuleb päästjatel käia likvideerimas sõiduteele kukkunud puid. Põhja- ja Lõuna-Eestis on kukkuva puuga pihta saanud ka mitmed sõidukid, inimesi kannatada ei ole saanud.

Päästeameti kõikides regioonides on kokku kutsutud staabid olukorra jälgimiseks ning päästesündmuste lahendamiseks.

Tormi ajal:

- Püsi siseruumides.

- Ära sõida autoga. Kui sõit on vältimatu, vali sobiv sõidukiirus ning arvesta teele langeda võivate puude või muude takistustega.

- Hoia eemale maha langenud elektriliinidest. Teavita neist Elektrilevi rikketelefoni numbril 1343 ja eluohtlikest olukordadest Häirekeskust numbril 112.

- Võimalusel väldi kütmist – korsten võib tugeva tuule tõttu tagurpidi käima hakata, st et kui tuul on väga suur võib see kaaluda üle korstna tavapärase tõmbe.

- Inimvigastuste ja otsest ohtu põhjustavate purustuste korral helista hädaabinumbril 112.

Juhul kui elekter peaks katkema, siis:

- Teavita sellest ka elektriettevõtteid.

- Elektrikatkestuse korral kasuta valgusallikana pigem patareidel töötavat taskulampi, mitte küünlaid.

- Jälgida infokanaleid täiendavate prognooside ja käitumisjuhiste saamiseks: nt patareidega või autoraadio.

- Tunne huvi, kas sinu tutvuskonna vanemate inimestega on samuti kõik korras

Tormiks valmistumise ja tormi ajal käitumiseks juhiseid saab ka veebilehelt www.kriis.ee ning Eesti Naiskodukaitse mobiilirakendusest Ole valmis!