Päästeamet kontrollib koolides ja lasteaedades tuleohutust


Õpilased. Pilt on illustreeriv.
Õpilased. Pilt on illustreeriv.Foto: Rauno Volmar

Sel nädalal võtavad päästeameti inspektorid kõikjal Eestis luubi alla tuleohutuse haridusasutustes. Eelkõige keskendutakse tulekahju varajasele avastamisele ning ohutule evakuatsioonile, mis on tuleohutuse vaatest esmatähtsad.

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna eksperdi Rain Põllu sõnul teeb eelmise aasta haridusasutuste kontrollide statistika äärmiselt murelikuks, sest enam kui pooled toona kontrollitutest tuleohutusnõudeid ei täitnud.

"Jätkuvalt esinevad hoonetes ühed ja samad probleemid, mis on peamiselt seotud evakuatsiooniga. See teeb kurvaks, et hoonetes, kus igapäevaselt viibib palju inimesi, kellest suurem osa on lapsed, ei suhtuta tuleohutusnõuete täitmisesse tõsiselt," ütles Põllu.

Põllu ütles, et ohutus ei alga mitte paigaldatud seadmetest vaid seal viibivatest inimestest ja nende teadlikkusest ohu korral käituda.

"Kui kooli või lasteaia juhtkond suhtub ohutusse leigelt, siis teevad seda ka töötajad. Ega elusid ei päästa rahalised investeeringud üksi, vaid ikka inimene," selgitas Põllu.

Varasemate kontrollide käigus avastatud puudused on enamjaolt korralduslikud möödalaskmised – näiteks hoitakse tuletõkkeuksi pidevalt lahti, evakuatsioonitrepikojas hoitakse asju ning signalisatsioonisüsteem on korralikult hooldamata või pole sootuks töökorras.

Tuleohutus on esmatähtis

Sel korral võtavad Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna inspektorid põhjaliku vaatluse alla ka asutuste tulekahjusignalisatsioonisüsteemid ja süvenevad signalisatsioonisüsteemi hooldust pakkuvate ettevõtete töösse.

Seotud lood:

"Erinevad seadmed ja süsteemid on tuleohutuse tagamisel hindamatud abimehed, kuid nendest on kasu vaid siis, kui need on hooldatud ja päriselt ka töökorras. Selle tagamises on väga tähtis roll süsteemi hooldaval ettevõttel. Juhul kui süsteemi töös esineb puudusi, on seda hooldava ettevõtte kohustus klienti puudustest teavitada ning koostöös hoone omanikuga avastatud puudused likvideerida," rääkis Põllu.

"Haridusasutustes peab olema igapäevaselt tagatud tulekahju varajane avastamine ja ohutu hoonest väljumine," rõhutas ta.

Ka haridus- ja teadusministeeriumi riigivaraosakonna juhataja Indrek Riisaare sõnul on tuleohutus ja üldine turvalisus koolihoonetes äärmiselt olulised teemad. Ta selgitas, et suurem osa Eesti koolihoonetest on küll kohalike omavalitsuste pidamisel, kuid riiklike haridusasutuste nõuetele vastamist tagab ministeerium.

"Nõustame ja kontrollime riiklikke haridusasutusi tuleohutusnõuete küsimuses järjepidevalt. Sel aastal oleme investeerinud iga teise riigikooli hoone tuleohutusse. Sellegi poolest on päästeameti iga-aastased kontrollkäigud väga tervitatavad, et saada ülevaade hoonete seisukorrast ja kohustuslike turvanõuete järgimisest."

Riisaar lisas, et mõtestatud kriisiolukordade läbimängimine on hädavajalik ka õpilastele ja õpetajatele, et reaalse ohu korral teadlikumalt reageerida.

Eestis on üle 600 lasteaia, 530 üldhariduskooli, 37 kutseõppeasutust, 19 kõrgkooli ning 750 huvikooli.