OTSEPILT ja -BLOGI | Millised koroonapiirangud on tulekul?

 (783)

Valitsus kohtus täna teadusnõukojaga, et arutada uusi koroonameetmeid, sest viiruse levik on Eestis hoogustunud.

Peaminister Jüri Ratas, sotsiaalminister Tanel Kiik, terviseameti juht Üllar Lanno ning COVID-19 tõrje teadusnõukoja juht mikrobioloogiaprofessor Irja Lutsar annavad teisipäeval pressikonverentsi, kus räägivad koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatavatest uutest piirangutest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2553 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast proovi, millest 128 analüüsitulemus osutus positiivseks.

Valitsus kiitis tänasel kabinetinõupidamisel heaks meetmed, mida rakendada töökohtadel, kodus ja pereringis, ühistranspordis ning teistes avalikes kohtades, et piirata üha laialdasemaks muutuvat koroonaviiruse levikut ning kaitsta Eesti inimeste elu ja tervist.

Seotud lood:

Peaminister Jüri Ratase sõnul on koroonaviiruse levikut puudutav olukord Eestis kriitiline ja haiglaravil viibivate patsientide arv kasvab kiirelt. "Koostöös sotsiaalministeeriumi, terviseameti ja valitsust nõustava teadusnõukojaga pakume välja soovitused ja ettepanekud, kuidas vähendada nakkuse levikut tööl, kodus ja pereringis, ühissõidukites ja muudes avalikes kohtades. Lisaks peame praeguses olukorras vajalikuks karmistada piiranguid kaubandusettevõtetes ning toitlustus- ja meelelahutusasutustes, et suudaksime viiruse levikut kontrollida," ütles ta.

Meetmetele, mille rakendamine eeldab valitsuse korralduste muutmist, andis valitsuskabinet täna põhimõttelise heakskiidu. Vastavad korraldused annab valitsus praeguse plaani kohaselt sel neljapäeval.

Meetmed töökohal

 • Töötajatel soovitame teha võimaluse korral kaugtööd.
 • Tööandjatel soovitame valmistada ette kaugtöö plaani ja korraldada kaugtöö juhuks, kui töökohal nakatub keegi koroonaviirusega.
 • Soovitame ära jätta kõik ühisüritused, sealhulgas jõulupeod, kus osalevad inimesed, kes igapäevaselt kokku ei puutu. Pereringis jõulupühade pidamine on loomulikult lubatud.

Meetmed kodus ja pereringis

 • Enne riskirühma kuuluva inimesega kohtumist tuleb veenduda enda nakkusohutuses ning külastamisel tagada ohutus: kanda maski, hoida distantsi ning puhastada käsi ja pindasid.
 • Hoolekandeasutustel tuleb tagada riskirühma kuuluvatele inimestele ohutud võimalused kontaktseks ja mittekontaktseks suhtluseks.
 • Kinni tuleb pidada ohutusreeglitest, mis kehtivad koroonasse nakatunuga koos elamisel, sealhulgas tuleb kanda maski, hoida võimaluse korral distantsi ja vältida temaga kokkupuudet ning puhastada regulaarselt käsi ja pindasid.

Meetmed avalikes kohtades ja ühistranspordis

 • Ühissõidukites, kaubandusettevõtete teenindussaalides ja nende üldkasutatavates ruumides ning konverentsidel, kontsertidel, teatris ja kinos tuleb kanda maski või katta nina ja suu. Selle täitmist palume jälgida ning inimesi informeerida vedajatel, kaubandusettevõtjatel ja ürituste korraldajatel. Maski ei pea kandma inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastu näidustatud (näiteks astmaatikud või vaegkuuljad), ning alla 12-aastased lapsed, võimalikud on ka teised põhjendatud olukorrad (näiteks juhul, kui transpordivahendis pole teisi sõitjaid).
 • Vedajatel palume korraldada ühissõidukites maskikandmist puudutava teavituse, näiteks üleskutse "Hea reisija, pane mask ette!" Muu ohutusalane informatsioon tuleb panna ühistranspordivahendis nähtavale kohale.
 • Valitsus kehtestab oma korraldusega kaubandusettevõtete siseruumides asuvates teenindussaalides ja nende üldkasutatavates ruumides 2 + 2 reegli, mille kohaselt tohib üheskoos liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud perekondadel ja kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada. Reegel hakkab kehtima 16. novembrist.
 • Valitsus kehtestab oma korraldusega toitlustus- ja meelelahutusasutustes inimgruppide vahel kahemeetrise vahemaa reegli, kusjuures ühes seltskonnas võib viibida kõige rohkem kümme inimest. Piirang ei puuduta ühe perekonna liikmeid, samuti ei puuduta see näiteks huviharidust ja laste mängutubasid.
 • Valitsus piirab oma korraldusega toitlustus- ja meelelahutusasutuste lahtiolekuaega alates keskööst kuni kella 6-ni hommikul, et vältida inimeste kogunemist. Piirang ei hõlma toidu kaasamüüki.


Uute koroonapiirangute tutvustamine
Pressikonverents on lõppenud.
Küsimus: Kui tuleb maskikandmise kohustus, millised võiksid karistused olla? Trahv, noomimine? Lanno. Täna me oleme teie ees, et anda inimestele soovitused kanda maski. Nädala pärast me hindame olukorra uuesti üle ja anname valitsusele soovitused, kas võtta vastu karmimad meetmed või olla rahul olukorraga. Trahvidest saab rääkima hakata järgmine nädal, kui selleks on põhjust.
Küsimus: Kuidas on vaktsiini jõudmisega Eestisse? Kelleni need jõuvad? Kiik ütles, et praegu ei saa prognoosida, millal vaktsiin Eestisse jõuda võib. Ta sõnas, et Eesti eelistus on alustada vaktsineerimist tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna töötajatest, hoolekandeasutuste elanikest, et nad ei levitaks viirust edasi teistele riskirühmadele. Sellesse rühma kuuluvad veel eesliinitöötajad, krooniliselt haiged. Eesmärk on, et lõpuks oleks vaktsiin tasuta kättesaadav kõigile inimestele.
Ratas vastas ka vahepeal tulnud küsimustele - spordiklubidele piiranguid veel kehtestatud ei ole ja uued meetmed vaadatakse üle kahe nädala tagant.
Küsimus: Mis saab uusaastapidustustest? Kas jõuluaegsed jumalateenistused jäävad ära? Ratas: Lisaks jõulupidudele ei peaks ka aastalõpupidusid pidama. Jõulujumalateenistusi ei ole plaanis ära jätta, seal kehtivad senised ohutus- ja ennetusmeetmed, nagu distantsi hoidmine, desinfitseerimisvahendite kasutamine, maski kandmine.
Ratas lisas, et palub ürituste ja ühistranspordi liinivedude korraldajaid, et ka nemad annaksid oma külastajatele või reisijatele teada, et maski tuleks kanda. Lutsar märkis samuti, et inimesed ei peaks ootama kohustusi ja käskusid, vaid tuleks ise mõelda, kus on oluline eri meetmeid võtta.
Küsimus: Kes hakkab maskikandmise kohustust kontrollima? Mis juhtub, kui seda eirata? Lanno: Kõiki järelevalvetegevusi kontrollib terviseamet. Kohustus algab nädala pärast ja seni vaatame, kuidas ühiskond meie antud nõudele vastab. Kui inimesed järgivad lisaks maskikandmise kohustusele ka teisi mainitud nõudeid ja näitajad tulevad alla, siis ei olegi ehk vaja nii karmiks minna.
Lutsar nentis, et viirus levib suletud kollektiivides enneolematult kiiresti hoolimata sellest, et meetmed võetakse. Ta tõi näiteks hooldekodud, kus on teada väga suur risk, ja Viru vangla, kus koroonaviirus samuti kiirelt levis.
Valitsust nõustava teadusnõukoja juht Irja Lutsar ütles, et riigi täielik kinnipanek on efektiivne, aga mitte jätkusuutlik meede. "Meie olukord sealmaal ei ole, püüame soovitada neid meetmeid, mis ka töötavad väga hästi, ja peaminister juba rääkis kogu komplektist," sõnas Lutsar uusi otsuseid kommenteerides.
Lanno ütles, et oluline on püüda erinevate piirangute vajalikkust mõista, ka siis, kui tundub, et nendest on keeruline kinni pidada. Meetmetel on selge eesmärk tagada see, et nakkuse levimine oleks mingilgi määral kontrollitav ja haiglad ei saaks ülekoormatud koroonapatsientidega.
Järgmisena räägib terviseameti juht Üllar Lanno. Ta alustas sellest, et Euroopas on üks oaas - Eesti-Soome tandem - kus on nakatumisnäitajad kõige väiksemad.
Kiige sõnul on kevadega võrreldes uus see, et distantsõpet valitsus ei juuruta. Soov on see, et koolid jätkaksid suures mahus plaanilist õpet ja distantsõppele mindaks ainult erandjuhtudel.
Kiik pani inimestele südamele, et koroonaviiruse leviku piiramiseks on oluline hoiduda libauudiste levitamisest. Et meil ei korduks sellised asjad nagu Euroopas, ei tasu seesugust kahtlast informatsiooni uskuda.
Sotsiaalminister nentis, et viiruse teine laine on kohal ja tõenäoliselt tuleb pikem kui kevadel. Üheskoos tuleb pingutada, et viirus ei leviks jõudsamalt edasi.
Kiik ütles ka, et maskide kandmine ühissõidukites ja avalikes kohtades peaks muutuma sotsiaalseks normiks.
Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles nagu peaministergi, et olukord on kriitiline, ja nentis, et haiglaravil olevate inimeste arv kasvab. See, kuidas olukord kulmineerub, oleneb inimeste enda käitumisest. Minister rõhutas, et haigussümptomitega tuleb pöörduda arsti juurde ja minna proovi andma.
Toitlustusasutustes hakkab samuti kehtima 2+2 reegel. Ühes laudkonnas võib olla kuni kümme inimest. Meelelahutusasutused peavad uksed sulgema südaööst kuni hommikul kella kuueni. Piirang hakkab kehtima 16. novembrist.
Samuti otsustas valitsus, et kehtestab 2+2 reegli, mis hakkab kehtima poodides ja kaubanduskeskustes. See tähendab, et liikuda tohib kahekesi ja teistega tuleb hoida kahemeetrist distantsi.
Ratas ütles, et ühissõidukis, konverentsil, teatris, kinos ja kaubanduskeskustes tuleb kanda maski või katta nina ja suu. Maski ei pea kandma inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastunäidustatud, alla 12-aastased lapsed ning erandjuhtudel inimesed, kes näiteks viibivad ühissõidukis üksi.
Nüüd valitsuse soovitustest: - töötajatel soovitatakse teha kaugtööd ja tööandjatelt oodatakse selle võimaluse pakkumist - suuremad kogunemised ja jõulupeod tuleks ära jätta, pereringis koguneda võib
Ratas tänas Eesti inimesi vastutustundlikkusse eest, sest kuigi viiruse levik on viimastel nädalatel järsult tõusnud, siis on Eesti nakatamiskordaja Euroopas endiselt üks madalamaid.
Peaminister Jüri Ratas nentis alustuseks, et viimati sellist pressikonverentsi tehes oli kevadine eriolukord. Täna küll seis Ratase sõnul nii hull ei ole, aga siiski on aeg teha samasugune pressikonverents.
Pressikonverents algas.
Pressikonverentsi algus on juba oma tund aega hilinenud. Ei ole selge, kas sellest võib välja lugeda, et valitus ei ole piirangute osas siiski kokkuleppele jõudnud.
Kuigi ametlik pressikonverents pole siiani alanud, siis ütles haridusminister Mailis Reps Vikerraadios, et valitsus on otsustanud taastada siseruumides 2+2 nõude ja kehtestada maskikandmise kohustuse. Loe lähemalt: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valitsus-otsustas-taastada-siseruumides-22-noude-ja-maskikandmise-kohustuse-erandid-tehakse-soogikohtadele-ja-koolidele?id=91627701
Delfi reporter, kes on kohapeal, ütles, et pressikonverentsi algus venib veel vähemalt 15 minutit.
Pressikonverents pidi algama 12.30, aga algus viibib.
Tänasel pressikonverentsil selgub, mis valitsus koos teadusnõukojaga otsustas.
Eesti Päevaleht kirjutas, et valitsus arutab, kas kehtestada maski kandmise või suu ja nina katmise nõue ning kus hakkaks kehtima 2+2 reegel. https://epl.delfi.ee/uudised/valitsus-arutab-kas-kehtestada-maski-kandmise-voi-suu-ja-nina-katmise-noue-2-2-reegel-hakkab-ilmselt-kehtima-avalikes-siseruumides?id=91600229