OTSEPILT | Erakondade esindajad arutavad Eesti Energia keskkonnakonverentsil, kuidas muuta Eesti süsinikuvabaks

 (46)

Keskkonnakonverentsil arutletakse, kas keskkonnamõjude hindamine pidurdab või soodustab taastuvenergia arendamist; kuidas kaasata taastuvenergia arendamisse kohalikku kogukonda ja kuidas teha Eestist süsinikuvaba riik 2050. aastaks.

Kell 10 algaval avasessioonil tervitavad kuulajaid teiste hulgas keskkonnaminister Rene Kokk, Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ja Enefit Green juhatuse esimees Aavo Kärmas.

11.05-11.50 I paneeldiskussiooni teema on "Keskkonnamõjude hindamine - kas võimaldaja või takistaja?".

"Taastuvenergia arendamine on tulevikusuund, millega on jõuliselt algust tehtud. Ometi tuleb taastuvenergia arendajatel pidevalt silmitsi seista näiteks keskkonnamõjude hindamisest ja planeeringute regulatsioonidest tingitud tagajärgedega," seisab paneeli tutvustuses. "Lisaks on taastuvenergial mõju ökosüsteemile, kuid milline täpsemalt?"

Paneeldiskussioonil osalevad:

Rein Kalle, Keskkonnaameti keskkonnaosakonna juhataja
Kaja Peterson, SEI Tallinna säästva arengu programmidirektor
Silver Sillak, Eesti Rohelise Liikumise liige
Pille Metspalu, Eesti Planeerijate Ühingu juhatuse liige, Hendrikson &Ko üld- ja regionaalplaneerimise osakonna juhataja
Hendrik Puhkim, MTÜ Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing, Skepast&Puhkim
Leho Luigujõe, Eesti Maaülikool, Eesti Ornitoloogiaühing

14.05–14.45 II paneeldiskussiooni teema on "Kohaliku kogukonna kaasamine ehk teeme #YIMBYt, mitte #NIMBYt".

"Taastuvenergia arendamine nõuab arendaja ning kohaliku kogukonna vahelist dialoogi ning usalduslikku suhet," avatakse paneeli teemat. "Lihtne sõnades, aga kuidas seda saavutada? Kas peale jääb saadav kasu, mida arendajad kogukonnale pakuvad, või miski muu? Ja kui häirivad need taastuvenergia häiringud ikkagi on?"

Paneeldiskussioonil osalevad:

Liis Kasemets, Praxise programmijuht
Üllar Laid, Kõrgessaare osavallavanem
Innar Kaasik, Enefit Green juhatuse liige
Jaanus Saat, Lääne-Harju vallavanem, Paldiski Toetusgrupp MTÜ juhatuse liige

15.25–16.15 III paneeldiskussiooni teema on "Süsinikuvaba Eesti 2050. aastaks".

"Euroopa Liidu pikaajaline kliimapoliitika näeb ette, et 2050. aastaks muutub majandus süsinikuneutraalseks," ütleb paneeli kirjeldus. "On ilmselge, et taastuvenergia lahendustel on siin suur mõju. Milline on Eesti parlamendierakondade energia- ja keskkonnapoliitika pikem vaade? Millised on need lähiaastate sammud ja konkreetsed tegevused, mis teevad Eestist 30 aasta pärast süsinikuneutraalse riigi?"

Paneeldiskussioonil osalevad:

Peeter Ernits, EKRE
Erki Savisaar, Keskerakond
Siim Valmar Kiisler, Isamaa
Kaja Kallas, Reformierakond
Lauri Läänemets, Sotsiaaldemokraatlik Erakond