OTSEBLOGI, VIDEO JA FOTOD | Riigireetmise pärast peeti kinni isa ja poeg: nad abistasid venelasi vähemalt viis aastat! Üks meestest töötas ohvitserina kaitseväes

 (714)

Esmaspäeval, 3. septembril pidas kaitsepolitsei riigireetmises kahtlustatavana kinni kaks meest, Deniss Metsavase (s 1980) ja Pjotr Volini (s 1953). Kuriteo toimepanemise ajal töötas Metsavas Kaitseväe peastaabis.

Mehi kahtlustatakse Venemaa Föderatsiooni Relvajõudude Kindralstaabi Luurepeavalitsusele (GRU) Eesti riigisaladuste ja salastatud välisteabe edastamises. Kahtlustuse järgi pandi riigireetmine toime enam kui viie aasta jooksul. Kahest kahtlustatavast üks töötas kuriteo toimepanemise ajal ohvitserina kaitseväes.

Metsavas on teeninud Afghanistanis, töötanud suurtükipataljonis. Ta on olnud varasemalt heaks näiteks venekeelsete kodanike lõimumisel, sest on nimetanud oma kakskeelsust heaks trumbiks karjääriredelil. Metsavase isa, Volin, on pensionär, kes on varasemalt töötanud piirivalves.

Mehed peeti kinni esmaspäeval.

Eile, 4. septembril võttis Harju maakohus kriminaalmenetlust juhtiva riigiprokuröri Inna Ombleri taotlusel kahtlustatavad vahi alla.

Toimunust andsid ülevaate riigi peaprokurör Lavly Perling, riigiprokurör Inna Ombler, Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu ning Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras.

Riigiprokuratuuri pressikonverents
Vaata videost hetke, mil Deniss Metsavas kinni peeti. https://www.delfi.ee/article.php?id=83580751
Koos Metsavasega kahtlustatakse riigireetmises ka tema isa. https://www.delfi.ee/article.php?id=83580383
Riigiprokurör on kahtluse seadnud, kuid täpsed motiivid on teadmata. On viiteid, et kahtlustavad said GRU-lt andmete eest tasu. https://www.delfi.ee/article.php?id=83577405
Riho Terras kostis Metsavase kohta, et ta töötas suurtükkidega kaitseväe peastaabis. Tal oli ligipääs nii Eesti rahvuslikule kui ka rahvusvahelisele riigisaladusele, see tähendab, et muuhulgas teadis mees NATO-liitlaste liikumist.https://www.delfi.ee/article.php?id=83577401
https://www.delfi.ee/article.php?id=83579019
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-vaata-kus-elab-riigireetmises-kahtlustatav-deniss-metsavas?id=83577863
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/pilguheit-minevikku-riigireetmises-suudimoistetuid-on-eestis-neli?id=83576231
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/ekspress/deniss-metsavas-on-afganistani-veteran-kes-ootas-pikka-ja-muutusterohket-elu?id=83577407
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaitseminister-juri-luik-loob-riigireetmise-uurimiseks-komisjoni-tegu-on-erakordselt-hairiva-ja-kahetsusvaarse-juhtumiga?id=83576939
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/juri-ratas-riigireetmine-on-uks-rangemaid-kuritegusid-uldse?id=83576739
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/ekspress/kaitsevae-eduloost-riigireetmises-kahtlustatavaks-9-fakti-major-deniss-metsavast?id=83576145
Kuidas Metsavast kirjeldaksite? Kindral Terras: isiklikku kontakti mul temaga ei ole, olen kohtunud vaid rivistustel.
Kas Pjotr Volinil oli varasem kokkupuude Vene struktuuridega? Sinisalu: nii ei saa öelda, aga ta töötas Nõukogude ajal piirivalves ja sealt pole võimalik sirgeid tõmmata praeguste kahtlustustega.
Kuidas nad kinni peeti? Prokurör: kaitsepolitsei pidas nad kinni planeeritult ja professionaalselt.
Kas nende elustandardid vastasid nende legaalsetele sissetulekutele? Prokurör: seda on veel vara vastata.
Kas kahtlustatavad said tasu? Jah, detailid on täpsustamisel.
Kas te tabasite kahtlustatavad teolt? Prokurör: sellise kuriteo puhul pole võimalik niisguseid detaile avalikustada.
Kas kinnipidamine sai alguse mõnest teisest uurimisest? Sinisalu: nii ei saa öelda, me teeme pidevat süstemaatilist tööd. Detaile aga ei saa siin lahata.
Kas major Metsavas oli seotud teadus-ja arendustegevusega? Kindral Terras: ta tegeles kõigi suurtükiväe arendusprojektidega, nii et selles määras - jah.
Kui kaua oli põhjendatud kahtlus ja toimus jälgimine? Prokurör: ei saa vastata.
Kuidas kahtlustatavad suhtlesid oma sidepidajatega? Nad suhtlesid nii sidevahenditega kui ka vahetult. Kas suhtlus toimus Eestis või väljaspool, ei saa praegu täpsustada.
Kellena Metsavas pidi KL-is tööle hakkama? Kindral Terras: staabiohvitserina.
Kas kahtlustatavad teevad koostööd? Prokurör: nad on andnud ütlusi, mis sisuga ütlusi, ma praegu avalikustada ei saa.
Kas midagi tuleb muuta ka Eestis paiknevate liitlaste tegevuses? Kindral Terras: see selgub.
Mida selle loo ilmsikstulek kaitseväele tähendab? Kas millegagi tuleb nullist alustada? Terras: jah, on protsesse, millega tuleb nullist alustada.
Kui suur on kahju Eesti riigile? Prokurör: kaitsevägi paneb kokku kahju, mis on tekkinud ja prokuratuur teeb maksimumi, et kahju välja makstaks. Analüüs on aga praegu veel kokkulöömisel, praegu on vaid selge, et tegu on "olulise kahjuga".
Kuidas värvati? Sinsalu: koostööd ei pea algatatama satntaaži vms alusel, koostöö võib alata ka sotsiaalkontaktide põhjal. Pärast esimese info andmist on aga inimene juba sisse mässitud.
Millega tegeles major Metsavase isa ametialaselt? Pjotr Volin oli pensionär, aga on töötanud varem vanglateenistuses.
Millise valdkonnaga tegeles major Metsavas planeerimisosakonnas, oli tal kokkupuude Eesti kaitseplaanidega? Kindral Terras: jah, oma pädevuse piires oli tal kokkupuude Eesti kaitseplaanidega.
Mis tasemega riigisaladusega tegemist oli? Prokurör: edastati eri tasemega salastatust, täpsemalt öelda ei ole võimalik.
Kuidas mehed tabati, kas abi oli väljaspoolt? Sinisalu: tabamine oli meie töö tulemus.
Kas info anti edasi Eesti territooriumil? Seda ei ole võimalik öelda.
Milline oli major Metsavase isa roll? Prokurör: nii Volin kui Metsavas olid Eesti kodanikud, kes said kodakondsuse määrusega 90ndatel. See on oluline, kuna riigireetmises saabki süüdistada vaid kodanikke. Isa pani kuriteo toime koos pojaga, juurdepääsuvõimalus olid eeskätt vaid Metsavasel, kuid salateavet edastasid mõlemad.
Kas GRU on hakanud Eesti vastu aktiivsemat huvi tundma? Sinisalu: huvi on olnud püsiv, meie suutlikkus neid inimesi tabada on aga paranenud.
Millega lahingtoetusjaoskond, kus Metsavas oli, millega tegeleb? Kindral Terras: seal juhtis Metsavas suurtükiväe arenguga seotud tegevusi, omas ligipääsu arendusdokumentidele.
Prokurör: Vene sõjaväeluurele on toimetatud Eesti riigisaladust ja salastatud välisteavet, seotud Metsavase juurdepääsuga teabele. Täpsemaid detaile avada praeguses etapis ei saa.
Millise infoga major Metsavas kokku puutus? Kindral Terras: me peame lähtuma kõige halvemast võimalustest, aga täpne ulatus alles tuvastatakse prokuratuuri uurimises. Huvi tunti Eestis viibivate partnerriikide vägede vastu.
Mis osakonnas töötas Metsavas? Suurtükiväe ohvitser, Kirde kaitseringkonnas. Hiljem kaitseväe operatiivosakonnas kui peamised reetmise faktid on tuvastatud. Alates esmaspäevast pidanuks asuma tööle kaitseliitu.
Kaitseministri korraldusel on loodud komisjon, mis hakkab uurima, kuidas on kõige parem kiiresti augud lappida. Siiski on Eesti riik endiselt kaitstud ja tugev.
Kindral Terras: riigikaitsesse on löödud oluline haav, see tuleb ravida ja edasi minna. Major Metsavas teenis ajateenistuses 1998. aastal ja alates 2000. aastast oli ta tegevteenistuses. Metsavas suutis endast jätta mulje kui pädevast ja pühendunud ohvitserist. Tegu oli siiski reeturiga ja kogu kaitseväe inimestele on see emotsionaalne löök.
Kahte inimest kahtlustatakse koostöös sõjaväeluure ehk GRUga.
Kapo peadirektor Sinisalu sõnul oli kahtlustatavate tabamine võimalik tänu koostööle kaitseväega, ilma selleta olnuks see võimatu.
Menetlust juhib prokurör Inna Ombler.
Edastatud on nii riigisiseseid kui ka välisteavet sisestatud dokumente ja neid on edastatud vene luureteenistustele. Menetlus on kestnud praeguseks vaid mõned päevad ja prokuratuur annab oma parima, et jõuda tugeva süüdistusega kohtu ette.
Esialgu saab uurimise huvides öelda vähe. Kuriteod on toime pandud vähemalt viie aasta jooksul.
Lavly Perling selgitab tausta: riigivastaste kuritegude avastamisel ja menetlemisel on välja kujunenud hea praktika, mis tagab süüdlaste kohtu ette viimise ja süüdi mõistmise. Võtmeroll avastamisel on kaitsepolitseil. Prokuratuuri roll on koguda tõendid ja kohtu ette saata.
Esmaspäeval, 3. septembril pidas kaitsepolitsei riigireetmises kahtlustatavana kinni kaks meest, isa ja poja Deniss Metsavas (s 1980) ja Pjotr Volini (s 1953). Kuriteo toimepanemise ajal töötas Metsavas Kaitseväe peastaabis.
Ajakirjanikud on ootel: pressikonverents peaks kohe, kohe algama. 
Meenutame veel ühte varasemat juhtumit. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/peaprokuror-riigireetur-veitmani-juhtum-naitab-et-vene-eriteenistuste-huvi-meie-vastu-on-kohati-lausa-agressiivne?id=67007620
https://epl.delfi.ee/news/eesti/spioon-mihhail-petrov-fsb-on-muutunud-koeraks-kes-valvab-oligarhide-kotte-selleparast-sai-minust-ulejooksik?id=81824523
https://epl.delfi.ee/news/eesti/viimase-kahe-ja-poole-aasta-jooksul-on-venemaa-foderatsiooni-eriteenistustega-tehtud-koostoo-eest-suudi-moistetud-kumme-inimest?id=81750519
Kui öelda riigireetur, siis esmalt tuleb pähe Herman Simmi nimi. https://forte.delfi.ee/news/ev100nadalat/herman-simm-13-aastat-venemaa-spioon?id=79050306
Antud juhtumi valguses tasub meenutada ka seda artiklit. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/krimi/kiirulevaade-puust-ja-punaseks-kuidas-varvatakse-eestis-venemaa-spioone?id=80089278