OTSEBLOGI | "Suud puhtaks" vaeb tselluloositehase küsimust. Hannes Astok: riik ei saa aru, mida ta tahab, vastutust enam ei ole

 (125)

ETV saade "Suud puhtaks" küsib täna, mida tooks endaga kaasa tselluloositehase rajamine Tartu lähistele, on see majanduse elavdaja ja Eesti puidule senisest kõrgema väärtuse andja või täiendav raiesurve metsadele ning oht Emajõele ja Tartu elukeskkonnale.

"Suud Puhtaks" keskendus Tartu külje alla kavandatavele tselluloositehasele
Aadu Polli: sellise loogika jätkumisel ei saa kunagi arengumaast arenenud maad.
Erik Puura: ei tea ühtki linna, kus keskkonda oleks halvemaks muudetud ja tehaseid rajatakse sinna, kus positiivsed mõjud ületavad negatiivseid.
Juhan Ruut, EstFori konsultant keskkonnaalal: kui vaja, tuleb kehtestada karmimad normid või tehast mitte rajada.
Andres Talijärv, keskkonnaministeerium: mõjud keskkonnale on uurimata ja otsustatakse ette ära, et tulemused on negatiivsed.
Ülo Mander: kui valitsus 1. maiks ei otsusta, siis Tartu apell jätkub.
Aadu Must: valitsus ei saa öelda, et Tartu volikogu otsus neid ei puuduta.
Marju Lauristin: saime täna selgust ja meil oli ajalooline kogemus, kus kõik erakonnad arutasid, mis saab Eestist, Emajõest, Eesti teadusest, Tartu linnast. See arutelu oleks pidanud toimuma enne eriplaneeringut. Enne tuleb arutada ja leida kitsaskohad.
Urmas Klaas: ministeeriumide poolne asjaajamine on olnud läbipaistmatu ja ebaaus. Valitsus peab esindama avalikku huvi.
Margus Kohava: lõhnahäiringud on paratamatud ja garantiid pole, et neid ei ole. Suuremas tehases on lihtsam puhastada vett ja püüda kinni ebameeldivad lõhnad.
Aadu Polli: me ei ole tehnoloogia poolt kunagi varjanud. 
Marju Lauristin: täna volikogus räägitu on see, mida me juba teame ehk mida pole enam vaja uurida. Tartu Ülikooli edu taga on ka Tartu linna keskkond, puhas õhk ja Emajõgi. Mida peaks uurima, on tselluloositehase mõju Tartu mainele.
Hannes Astok: riik ei saa aru, mida ta tahab või ei taha. Vastutust riigi poolt enam ei ole ja suurte objektide tarbeks puudub õiguslik alus.
Urmas Klaas, Tartu linnapea: riigil justkui oleks eriplaneeringuga eriline huvi. Milline see huvi seaduse piires on? Praegu planeerib riik, omavalitsusest ehk Tartu linnast üle sõites.
Aadu Polli: tehast ei saaks teha Põhja-Eestisse, sest Soome on liiga lähedal ehk konkurentsi mõistes ebamõistlikus asukohas. Varianti B EstForil ei ole.
Margus Kohava, EstFor: tehase mõjud sõltuvad nüanssidest, mis pole täna määratud. Investoritel on huvi rajada tehas Emajõe piirkonda.
Tiit Oidjärv: planeeringu algatamine ei tähenda, et tehas tuleb.
Tiit Oidjärv, rahandusministeerium: riik pole loonud eeliseid planeeringu algatamise või muude kokkulepetega.
Andres Talijärv, keskkonnaministeerium: meil on kolm jõge, kust saaks piisavalt vett võtta, Emajõge eelistasid investorid.
Urmas Varblane, TÜ: Lisaks Tartule olid laual mitmed variandid, nagu Pärnu jõgikond, Sillamäe, Narva jõgi.
Diskussioon jätkub tehase asukoha teemaga
Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia: kui kliima peaks edasi soojemaks ja niiskemaks muutuma, kahaneb lehtpuidu juurdekasv veerandi võrra. Mõistlikul moel taastuvad häiringut järel ainult salu- ja segametsad. Muret tekitavad juba kohal olevad seenhaigused, seega ei saa eeldada, et meie metsad püsivad tervena.
Linda-Mari Väli: Eesti ei kehtestanud vihmade tõttu eriolukorda, sest puidutööstust oli vaja varustada toormega.
Aadu Polli: see on äririsk.
Erik Puura, TÜ: tehas peab töötama 50 aastat. Kui pikaks on tehtud stseaarium? Mis saab siis, kui talvel kliima soojenemise tõttu enam üldse metsa ei saa või tuleb täiesti uus väärindamistehnoloogia?
Margus Kohava, EstFor: okaspuu ja kase vahekord pole kivisse raiutud ja suurem kase ning väiksem kuuse osakaal pole tehasele probleem.
Raul Rosenvald, EMÜ: Riia tagant Tartusse puidu toomine pole variant. Jääb ikkagi Tartu piirkond. Eriti kriitiline on olukord okaspuu puhul, kuuske raiutakse ka praegu juurdekasvust rohkem. 
Aadu Polli, EstFor: toormeareaal on kogu Liivimaa ja tooret tuleb tuua ka Leedust ja Valgevenest. Plaan on tuua toorainet sisse ja seda ümber töödelda.
Urmas Varblane, TÜ: Eesti impordib Veemaalt umbes miljon kuupmeetrit saematerjali aastas.
Indrek Vaino, Eesti Metsa Abiks: Eesti alternatiiv on olla omanäoline loodusriik. Puidutööstus ei ole Eesti majanduse alustala.
Hardi Tullus, EMÜ: peene puidu ressurss tekib paratamatult. Võiks osta puitu sisse ja ei pea jääma oma ressurssi välja müüvaks maaks. Momendil Eesti tselluloositehas suurt lisamahtu ei nõuaks.
Ulvar Kaubi, RMK: kavatsuste protokolli EstForiga pole sõlmitud. Lahendamata on Eestis kahjustatud puudest saadava toorme probleem.
Linda-Mari Väli, Eesti Metsa Abiks: riik ei saaks tselluloositehase kontrollimisega hakkama.
Tarmo Tüür: puidu väljavedu jätkub ka pärast tselluloositehase valmimist.
Andres Talijärv, keskkonnaministeerium: tulevase tehase suureks toormeallikaks saavad olema saetööstuse jäätmed. Kõige ökonoomsem oleks kasutada seda paberi tootmiseks põletamise asemel.
Virve Sõber, TÜ ökoloog: küsimus on erinevate ressursside väärtustamises, muu hulgas ka metsa kasutamises. Enne suure ettevõtte rajamist peab olema kokkulepe, kuidas metsa kasutada.
Aadu Polli: erinevad tehnoloogiajutud on huvitavad, aga vaja on tootmisgarantiid.
Ülo Mander, TÜ: arendamisel on tehnoloogia, mis ei baseeru vanamoelisel tselluloositootmisel, kuid see on palju kallim.
EstFori juhatuse liige Aadu Polli ütles, et paberipuu alternatiivne kasutus oleks põletamine ja võrdlus puiduga, mida kasutatakse majaehitamiseks, pole kohane.
Tarmo Tüür, Eestimaa Looduse Fond: peaks mõtlema, kuidas puitu väärindada, aga väärindamine peaks olema pikaajalised tooted, nagu puitmajad või mööbel. Tselluloositehas aga pole tulevikkuvatav tehnoloogia.
Urmas Varblane, TÜ: paar miljonit kuupmeetrit puitu viiakse Eestist välja ja seda väärindatakse Soomes ja Rootsis. Soome ja Rootsi ettevõtjad pole olnud huvitatud ehitamast Eestisse tselluloositehast, Eesti ettevõtjatel pole aga olnud raha.