OTSEBLOGI | Kõlvarti tellitud PBK uudised jäid kapo hambusse?

 (158)
Mihhail Kõlvart
Mihhail Kõlvart

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart kutsus ajakirjanikud täna kella üheks infotunnile, et rääkida linna venekeelsete saadete tellimisega seonduvatest küsimustest.

Delfi info kohaselt võib asi puudutada kapo muret, et PBK-lt saadete tellimisega rikub Tallinn rahvusvahelisi sanktsioone, mis on kehtestatud Vene oligarhile Juri Kovaltšukile.

Tallinna linnavalitsus saatis mõni minut pärast kella 13 pressiteate. Selles seisab, et linn palub rahapesu andmebüroo abi riigiasutuse väidete kontrollimiseks.

Tallinn palub, et rahapesu andmebüroo selgitaks, kas telekanal PBK tohib Eesti asutustele teenuseid osutada või mitte. Kaitsepolitsei teavitas linnavalitsust vajadusest kontrollida ja hankida lisateavet, kas Tallinna lepingupartnerid võivad olla seotud EL-i nõukogu sanktsioonide alla pandud isikuga.

„Kuni rahapesu andmebüroolt hinnangu saamiseni ei saa me uue aasta venekeelsete telesaadete osas hankemenetlust lõpuni viia ega uue aasta saadete eetriajaks lepinguid sõlmida. Tallinna tegutsemine peab olema õiguskuulekas, kuid me praegu ei saa veel aru, millist tegevust meilt täpsemalt oodatakse,” ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Kõlvart väitis teates, et praegu on koroonakriis eriti kriitiline venekeelses kogukonnas, seega tehti koostööd ka PBK-ga. „Kapo ei öelnud oma kirjas, et Tallinn rikub oma lepinguga EL-i sanktsioone, vaid palus Tallinnal kontrollida ja hankida lisateavet, kas Tallinna lepingupartner on seotud sanktsioneeritud isikuga,” selgitas Kõlvart.

Kapo kiri Tallinna linnavalitsusele
Kapo kiri Tallinna linnavalitsusele

EL-i nõukogu otsus finantssanktsioonidega puudutatud isikute kohta pärineb 2014. aastast ning Tallinna linnavalitsus väidab, et kogu selle aja jooksul ei ole Tallinna linna kordagi teavitatud ega tõstatatud küsimust linna lepingupartneri tegutsemise lubatavusest Eestis.

Linnakantselei kontrollis Eesti äriregistri kaudu linna lepingpartneri BMA Estonia (PBK) tegelikke kasusaajaid ega tuvastanud nende hulgas EL-i nõukogu sanktsioonide nimekirja kantud isikuid. "Avalike ja lepingu täitmise käigus saadud andmete põhjal ei ole Tallinna linnakantseleil võimalik kindlaks teha, kas BMA Estonia OÜ on finantssanktsioonide subjekt,” väidab linn pressiteates.

„Meie jaoks on küsimus selles, kuidas saaksid kohalikul omavalitsusel olla kapost laiemad võimalused, õigused või kompetents, et selgitada välja rahvusvaheliste sanktsioonide all olevate isikute seoseid ettevõtetega, mis ei asu Eestis,” ütles Mihhail Kõlvart. „Meie jaoks on oluline saada rahapesu andmebüroolt ja ka teistelt riigiasutustelt selged vastused, kuidas on kohalikul omavalitsusel võimalik jätkata oma ülesannete täitmist ning millised kohustused kehtivad Tallinna linnal ja teistel Eestis tegutsevatel isikutel BMA Estonia suhtes.”

Tema sõnul on venekeelne kogukond juba ammu tüdinud PBK-d vaatavate inimeste stigmatiseerimisest ja hoiakust, et vene kodukeelega inimesed on propagandakanalite meelevallas. „Eestis kasvas üles terve põlvkond inimesi, kellele näidati igal õhtul „Vremjat”, aga see ei takistanud sellel põlvkonnal Eesti Vabariiki taastamast,” ütles Kõlvart.

Kõlvarti briif
Miks on PBK tegevus üldse kahtluse alla seatud? Loe siit!https://www.delfi.ee/article.php?id=89355827
Kõlvart: igal aastal korraldame hankeid, kus osalevad erinevad meedia esindajad. Selle tulemusel on sõlmitud lepingud PBKga. Hanked ka sel aastal, lepingud allkirjastamiseks valmis, aga hindame õiguslikku olukorda nii, et enne seda, kui pole rahapesu andmebüroost konkreetset sõnumit saanud, kus me oleme, niikaua pole võimalust lepingutega edasi minna. See on reaalsus. Kas me arvame, et see on positiivne olukord, muidugi mitte. Mina seda ei varja, ma arvan, et see koostöö... ma ei tea nende juriidiliste isikute taustast midagi. Ma tean, et on olemas telekanal, mida inimesed vaatavad. Esimese laine ajal suutsime selle abil olla operatiivse infoga kohal. Nüüd teine laine, ma ei usu, et jaanuaris läheb paremaks. Meil pole võimalust jagada infot. Nädalas Tallinna uudiseid vaatas 85 000 inimest. 50 000 inimest päevas keskmiselt. Kas seda vähe või palju, saab võrrelda. See auditoorium täiendas ETV+ auditooriumi. Ühte ja sama asja tuleb korrata eri allikatest eri viisidel ja päris mitu korda, et inimesed seda omaks võtaksid ja aru saaksid.
Kõlvart: ka mina olen natuke tüdinenud sellest arutelust, kus arutatakse kremlimeelsuse, propaganda ja linna esindajate seose üle. Meil ei ole midagi varjata, meie eesmärgid on lihtsad ja pragmaatilised. Tahame, et avalikkus sellest teaks. Oleme valmis küsimustele vastama.
Kõlvart: lähtuvalt kirjast ei saa me neid lepinguid sõlmida. Me ei oma pädevust ja ressurssi, et seda selgust luua. Miks oleme pressikonverentsil? Sest saame aru, et see teema on kriitiline, see oli arutelu all mitu korda. Oleme saanud meediapäringuid selle kirja kohta, sest see kiri pole AK.
Kõlvart: mis nüüd? Täna ei ole kellelgi illusiooni, et viirus möödub. Pole ka tunnetust, et olukord on paranenud. Kriisiolukorras vajavad inimesed infot, on vaja eri allikaid. On inimesi, kes tarbivad infot vaid vene keeles ja kes jäävad vaatama vene kanaleid sõltumata sellest, kas seal on Eesti uudised või mitte.
Kõlvart: pole seda probleemi, et inimene vaatab PBKd ja sellepärast ei vaata ETV+. Nende kanalite vaatajaskond ei kattu, neil erinevad sihtrühmad.
Kõlvart: Tallinna uudised PBK kõige populaarsem saade.
Kõlvart: aasta alguses koostöös ETV+ ja PBKga on nad palju teinud, et inimesi koroonaviirusest teavitada.
Kõlvart: jutt PBKst. Väidetavalt vene inimene Vene propaganda ohver, kes ei suuda väidetavalt ise järeldusi teha, vaid vaatab PBKd, polevat eestikeelses inforuumis ja ei õpi eesti keelt. Selline suhtumine stigmatiseerib inimesi, tekitab tüdimust ja küsimust, miks riik inimesi ei usalda.
Kõlvart: lähtuvalt sellest, et kiri riigiasutusest, siis ei saa lähtuda äriregistri andmetest. Meil pole võimalik seda kusagilt mujalt uurida. Näeme vajadust pöörduda rahapesu andmebüroo poole, sest tõlgendame seadust sellisel viisil, et selliseid asjaolusid peab välja selgitama rahapesu andmebüroo. Omavalitsusel sellist pädevust pole.
Kõlvart: oleme äriregistrist andmeid uurinud, nendest ei saa seostada, et selle isikuga on seos olemas. Isiku nimi välja toodud, see pole saladus.
Kõlvart: välja toodud konkreetne isik, kes sanktsioonide all juba 2014. aastast. Meie jaoks kõige suuremaks probleemiks see, et lähtuvalt sellest kirjast tuleb välja, et Tallinna linn peaks välja selgitama asjaolusid, mis pole kapole selged. Kui me seda välja selgitame, peame infoga pöörduma teise riigiasutuse poole ja jutt on rahapesu andmebüroost.
Kõlvart: kiri teile kättesaadav, kiri ei ole AK, kirja adressaatideks ka teised juriidilised isikud. Peamine sõnum, mida oleme kirjast saanud, seisneb selles, et Tallinna linn peaks lähtuvalt kirjast uurima, kas partnerite seas tõepoolest on selline juriidiline isik, kelle tegevus on seotud läbi kolmandate isikute selliste isikutega, kes ELi sanktsioonide all.
Kõlvart: selle kirja sisu annab linnale teada, et võimalike linna partnerite seas juriidiline isik, kellega koostöö võib olla sanktsioneeritud ELi poolt.
Kõlvart palus enne pressikonverentsi ajakirjanikele laiali jagada kapo kirja, mis hoiatab Tallinna Kovaltšuki sanktsioonide rikkumise eest.

Mulluse aasta statistika kohaselt on Tallinna elanikest 53,2% eestlased. 46,8% tallinlasi ei ole eesti emakeelega. Tallinnas elab inimesi enesemääratluse järgi 161 rahvusest, neist suuremad rahvusgrupid peale eestlaste on venelased (164 773 inimest), ukrainlased (15 496 inimest) ja valgevenelased (7226 inimest).