OTSE: Eilne riigikogu istung lõppes tänaseks, jätkub teisipäeval

 (207)
Uued fotod!
OTSE: Eilne riigikogu istung lõppes tänaseks, jätkub teisipäeval
Foto: Ilmar Saabas

Riigikogus algas eile järgmise aasta riigieelarve teine lugemine, mida opositsioon ei toeta ja millele tähelepanu juhtimiseks alustas Keskerakond öist venitamistaktikat. Enne kella kümmet oli hääletatud 89 muudatusettepanekut 127st. Pärast neljapäevase istungi rakendamist kell 10 asuti uuesti hääletama muudatusettepanekuid riigieelarve seadusele.

Riigikogu jätkas oma neljapäevasel istungil 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (822 SE) teist lugemist. Hääletati muudatusettepanekuid 90 kuni 103. Kokku on neid 127. Eelnõu käsitlemine jäi pooleli istungi tööaja lõppemise tõttu. Jätkatakse tuleva töönädala teisipäevasel istungil. Istung lõppes kell 12.50.

Alguses esinesid keskerakondlased agaralt sõnavõttudega, kella 19 ajal asuti aga pärast iga parandusettepanekut 10-minutilisi vaheaegu võtma. Parandusettepanekuid oli kokku esitatud 127, neist 93 Keskerakonna poolt.

Vaata, kuidas öö üle elanud riigikogulased oma hommikusi lehti loevad:

Vaata ülejäänud fotosid SIIT ja SIIT.

11.54 Istungi pikendamisele päevakorrapunktide ammendumiseni, kuid mitte kauem kui 14.00ni  anti riigikogus 48 poolt- ja 31 vastuhäält. Et poolthääli pidanuks olema kaks korda rohkem kui vastuhääli, jäi ettepanek vastu võtmata.

11.44 Istungi juhataja Keit Pentus pani hääletusele istungi pikendamine seni, kuni muudatused on läbi hääletatud, kuid mitte kauem kui kella 14.00ni. Kadri Simson palus enne selle ettepaneku hääletamist - 10 minutit vaheaega. "Arusaadav. Istung jätkub kell 11.54," ütles Pentus.

11.33 Mai Treiali ja Ester Tuiksoo esitatud muudatusettepanek, järjekorras 96., ei leidnud toetust. Hääletusele pannakse 97. ettepanek, aga mitte enne Keskerakonna järjekordset 10- minutilist vaheaega.

11.03 Paludes järjekordset muudatusettepanekut hääletada, ei küsinud sotsiaaldemorkaat Eiki Nestor enne seda riigikogu aseesimehelt 10 minutilist pausi. Sekkus keskerakondlane Kadri Simson. "Mina palun enne hääletamiset 10-minutilist pausi," oli Simson vankumatu.

10.39 Riigikogu aseesimees Jüri Ratas pani hääletusele 92. muudatusettepaneku. 23 saadikut hääletas poolt, 40 hääletas vastu, muudatusettepanek ei leidnud toetust. Enne 93. muudatusettepaneku hääletamist võttis Keskerakond tavapärase 10-minutilise vaheaja.

10.06 Neljapäevane istung on rakendatud, jätkatakse sealt, kus ööistung pooleli jäi - 90. muudatusettepanek.

9.47 Jüri Ratas esitas hääletusele muudatusettepaneku number 89. Ettepaneku esitas Keskerakond, juhtivkomisjon jättis selle arvestamata. Poolt hääletas 21 ja vastu 38 liiget. Muudatusettepanek jäi vastu võtmata.

"Seoses neljapäevase istungi rakendamisega võtan nüüd juhatajavaheaja 13 minutit ja jätkame kell 10 neljapäevase istungiga," ütles Ratas.

8.10 Ene Ergma pani hääletusele muudatusettepaneku nr 79, mis on esitatud Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt, juhtivkomisjon oli jätnud arvestamata. Poolt hääletas seitse riigikogu liiget, vastu oli 30, erapooletuid ei olnud. Ettepanek toetust ei leidnud.

8.01 Kätte jõudis 77. parandusettepaneku aeg - kaheksa oli poolt, 29 vastu.

7.29 Keskerakonna parandusettepanek ei leia poolehoidu - poolt hääletab neli ja vastu 25 riigikogu saadikut. Keskerakond küsib enne 76. ettepanekut 10-minutilise vaheaja. Vahepeal on Keit Pentus asendunud juhatajatoolis Ene Ergmaga.

6.59 Riigikogu jõudis 72. muudatusettepanekuni - 3 poolt, 28 vastu. Keskerakond ei halasta ning küsib 10 minutit vaheaega.

6.29 Kolm riigikogulast poolt ja 32 vastu - 69. parandusettepanek saab negatiivse tulemuse.

5.49 Riigikogus ei leidnud toetust 65. muudatusettepanek. Istungit juhtiv Keit Pentus andis teada, et läbi on hääletatud üle poole ettepanekutest. Aplaus.

4.56 Hääletati maha 60. muudatusettepanek. Pooldavalt vajutas nuppu kaheksa riigikogulast, vastu oli 25. Toomas Varek palub enne 61. ettepanekut 10-minutilist vaheaega.

3.57 Tekkis vaidlus teemal, kas Keskerakonna poolt esitatud 56. muudatusettepaneku puhul, mis puudutas Tallinna Loomaaia ninasarviku puuri, on riigikogul üldse korrektne seda hääletada. Reformierakondlane Taavi Rõivas esitas protseduurilise küsimuse.

"Aitäh, austatud juhataja! Sarnaselt ühe eelmise muudatusettepanekuga on ka siin katteallikaks asi, mida riigikogu ei saa ühepoolselt otsustada ehk kahepoolne leping, ja kui nüüd parlamendi enamus leiab, mida ma väga loodan, et ta leiab, et Tallinna Loomaaia ninasarviku puur ehk põhjus, mille pärast me tegelikult siin nii pikalt oleme istunud, saab selle väärilise investeeringu, siis mis juhtub, kui me teeme seda asja arvelt, mida me tegelikult ei tohi teha või mis ei ole meie võimuses? Aitäh!" rääkis Rõivas.

"Hea kolleeg! Minu meelest sellised asjad tuleb ära otsustada komisjonis ja sellised probleemid tuleb läbi rääkida komisjonis. Läbirääkimiste teema on see! Ja teiseks, me ei hakka seda uuesti siin arutama. Palun, see on komisjoni teema!" ohkas esimees Ergma.

"Atäh! Ma lihtsalt informeerin saali, et komisjonis me juhtisime tähelepanu sellele, et parimagi tahtmise juures ei ole võimalik seda muudatusettepanekut toetada, me selgitasime seda kõikidele komisjoniliikmetele, ometi nõuti komisjonis hääletust, milleks loomulikult saadikutel ilmselt on õigus. Mu küsimus on, kas riigikogu täiskogu peab hääletama muudatusettepanekut, mis tegelikult jõustumise korral oleks koheselt õigustühine? Millise segaduse me sellisel juhul tekitame ja kas see on seda väärt? Ma rõhutan veel kord, et see konkreetne ninasarvikupuur kindlasti väärib toetamist, aga see katteallikas ei ole meie võimuses," jätkas Rõivas.

"Hea kolleeg, kui te ütlesite, et viisite oma komisjonis läbi hääletamise, ka täiskogu otsustab, ta otsustusvõimeline ja annab oma otsuse selle küsimuse peale. Kindlasti ma olen veendunud, et me peaksime otsustama niisuguseid asju komisjoni tasemel, mitte tegelema sellega praegu saalis täiskogu ees. Kolleeg Igor Gräzin, milline on teie protseduuriline küsimus?" jätkas omakorda Ergma.

"Küsimus on selles, et minu arvates ma siin ettepanekut väga hästi ei näe sellepärast, et üks nõue, mis ettepanekule tehakse, on see, et näidatakse ära katteallikas. Antud juhul on jäetud katteallikas lihtsalt näitamata, lihtsalt on tegemist fiktiivse, see, mis öeldakse fictional collateral ehk puudub tagatis. Siin ei ole midagi hääletada – see ei ole ju suhtumise küsimus. Tähendab on tehtud jäme, ma kordan veel kord, jäme juriidiline viga. Miks meie peame sellega edasi minema?" küsis reformierakondlane Gräzin Rõivast toetades.

Esimees Ene Ergma aga ennast kõigutada ei lasknud. "Suur tänu, kolleeg Igor Gräzin! Vaheaeg! Jätkame 4.08, nagu ma ütlesin. (Hüüded saalist.) No jätkame 4.11, väga tore!"

Tol hetkel on kuulda, kuidas mitte eriti heas tujus Ergma pomiseb mikrofoni: "Idioot!"

Pärast vaheaega ja hääletamist, kus ninasarviku puuri küsimusele punast tuld näidatakse (poolt 11 ja vastu 37), võtab idioodi-teema uuesti üles keskerakondlane Vladimir Velman.

"Proua riigikogu esimees! Mul on kuulmisega kõik korras ja ma kuulsin väga hästi läbi siseraadio, kuidas te enne eelmist hääletust ütlesite idioodid Rõivase ja Gräzini kohta. Ma nõuan, et te vabandaksite nende ees!" lausus Velman.

Ergma vaidlema ei hakanud. "Ma vabandan, kui ma niimoodi ütlesin! Järgmine muudatusettepanek..."

3.34 Riigikogu jõudis 53. parandusettepanekuni. Saadikuid on vahepeal juurde tulnud, kuid tulemus on sama: poolt 16, vastu 49 saadikut. Vahepeal on sekka sattunud ka sotside muudatusettepanekuid, sellega on seletatav, miks opositsioonisaadikuid saali on rohkem kohale tulnud.

3.12 Aplaus ja naer saalis. "Poolt hääletas 36 riigikogu liiget, vastu oli 37, erapooletuid ei olnud – ettepanek ei leidnud toetust," nentis esimees Ene Ergma ootamatult tasavägise 49. muudatusettepaneku hääletuse puhul. "Muudatusettepanek nr 50, esitatud Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Palun, kolleeg Ain Seppik! Palun, kolleeg Eiki Nestor! Kõigepealt Eiki Nestor, tal oli käsi püsti!"

"Jah, mul on protseduuriline küsimus," sõnas Eiki Nestor. "10 minutit on teatud ajavahemik, kui pikk on see riigikogus?"

"Ma enne 10 minutit alustasin kutsumist ja 3.11 tegin seda, sest 3.11 oli meil algus," vastas Ergma.

Ain Seppik tahab 10-minutilist vaheaega.

Kell 3 öösel Ene Ergma annab Jüri Ratasele natuke puhkust. 48. muudatusettepanek lükatakse traditsiooniliselt tagasi, Keskerakond jätkab "juntimist". "Aitäh, lugupeetud juhataja! Eesti Keskerakonna fraktsioon palub seda muudatusettepanekut hääletada ja palub enne hääletust 10 minutit vaheaega!" kõlab saalis Ain Seppiku väsinud hääl.

Foto: Ester Vaitmaa

2.49 47. muudatusettepaneku osas üllatusi ei olnud. Keskerakondlaste neli häält 29 koalitsiooniliikme vastu ei saanud. Ega vist keegi ei oodanud ka, et saaks. Aeg kulub ning Keskerakond esitas nagu ikka pärast hääletust soovi saada 10 minutit puhkuseks.

2.16 "Lumi on vahepeal tulnud. Ilm on läinud kaunimaks," nentis ööistungit juhatanud Jüri Ratas. Just oli maha hääletatud 44. muudatusettepanek - poolt oli neli ja vastu 29 saadikut.

1.32 Jüri Ratas virutas haamriga - 40. muudatusettepanek ei leidnud toetust, sest selle poolt hääletas neli saadikut ja vastu oli 29 riigikogulast. Nagu näha, siis pole suurem osa keskerakondlastest saalis ning unega võitlemise koormat peavad kandma peamiselt koalitsiooni saadikud.

1.11 Riigikogu hääletas maha 38. muudatusettepaneku. Poolt oli neli, vastu 31 saadikut. Keskerakond võttis taas vaheaja.

0.24 Keskerakonna poolt esitatud 33. parandusettepanekut ei võetud vastu, taas võttis Keskerakond 10 minutit vaheaega. 2011. aasta riigieelarve eelnõule esitati kokku 127 parandusettepanekut, neist 93 tegi Keskerakonna fraktsioon.Tundub, et niipea tööpäev(öö) veel ei lõpe.

23.49 Sarnases tempos on ka jätkatud. Hetkel hääletati maha 30. parandusettepanek. Keskerakond jätkab vaheaegade võtmist.

22.45 Kümneminutilisi vaheaegu võttes jõuti 24. muudatusettepaneku hääletuseni, mille poolt hääletas vaid kümme riigikogu liiget. Enne järgmist, 25. muudatust, võttis Toomas Varek taas vaheaja ja riigikogu jätkab ööistungit kell 22.56.

21.32 Vaheaegu hakkas Keskerakonna fraktsiooni nimel küsima Toomas Varek.

21.20 Vahetus istungi juhataja – Jüri Ratase asemel asus istungit juhtima taas Ene Ergma. Kes rahuldas Keskerakonna vaheajasoovi ja kuulutas, et istung jätkub kell 21.31.

Foto: Ester Vaitmaa

21.02 Enne 15. muudatusettepaneku hääletamiste kulus riigikogul protseduurilistele küsimustele kaheksa minutit. Küsimusi esitasid Väino Linde, Maret Maripuu, Evelin Sepp, Taavi Rõivas, Igor Gräsin, Helle Kalda, Silver Meikar, Peep Aru ja Väino Linde. Seejärel mindi jälle vaheajale, mis lõpeb kell 21.20.

20.39 Riigikogu hääletas 12. muudatusettepanekut, mis ei leidnud toetust. Seejärel võttis Kadri Simson uue vaheaja. Istung jätkub kell 20.50.

20.17 Läks riigikogu oma istungiga edasi hääletades 10. muudatusettepanekut, mis ei leidnud teostust. Keskerakonna fraktsiooni nimel võttis Kadri Simson taas vaheaja, mis lõppeb kell 20.28.

19.48 Enne 8. muudatusettepaneku hääletust läksid saadikud taas vaheajale. „Palun 8. muudatusettepanekut hääletada ja et ka koalitsioonisaadikud saaksid seda lugeda ja näha, et see on koolitoidust, palus ta taas vaheaega,“ ütles Simson. Istung jätkub kell 19.55

19.34 Enne 6. muudatusettepaneku hääletamist läksid saadikud taas vaheajale, et jätkata kell 19.43.

19.27 Mai Treiali ja Ester Tuiksoomuudatusettepanek ei leidnud saalis toetust.

Enne roheliste ja sotside esitatudjärgmiste muudatusettepanekute hääletamist võttis Keskerakonnafakstioon uue vaheaja, mis lõppeb kell 19.32.

19.04 Keskerakond lõpetas riigikogus kella 19 paiku riigieelarve teise lugemise ajal sõnavõttudega ja jätkab venitamistaktikat vaheaegade võtmisega.

Riigikogu asus muudatusettepanekute juurde, mida järgmise aasta riigieelarve kohta on esitatud 127.

Keskerakond jätkas aga venitamistaktikat, võttes kohe enne teise ettepaneku hääletamist 10 minuti pikkuse vaheajal.

Riigikogu aseesimees Keit Pentus küsis vaheaja kohta Kadri Simsonilt ka kirjalikku avaldust.

Pärast esimest vaheaega võttis istungi juhatamise üle teine aseesimees Jüri Ratas, kes pani hääletuse muudatusettepaneku nr 2, mis leidis ka 79 häälega toetust.

Keskerakonna fraktsiooni nimel palus Kadri Simson hääletada ka kolmandat muudatusettepanekut ning võttis enne seda taas 10-minutilise vaheaja.

Istung jätkub kell 19.19.

17.19 Kell 16.45, kui keskerakondlane Heimar Lenk tuli kõnepulti, oli riigikogu saalis seitse inimest.

„Head kolleegid! Eestis ei ole elu nii hea kui me arvame,“ ütles Lenk. Ta rääkis pikemalt Kreenholmi pankrotist ja ütles lõpetuseks: „Meie räägime Eestimaa tulevikust, meie kolleegid seda kuulda ei taha.“

Riigikogu liige Rein Ratas leidis oma sõnavõtus, et järgmise aasta eelarve eelnõu täidab Euroopa Liidu nõudeid. Ratas pidas seda heaks eelnõuks firmadele, kes viivad oma kasumimiljardeid riigist välja ja kõrgepalgalistele, kes toidupoes ja söömaasutustes hinda ei vaata ja ostavad seda, mida hing himustab.

„Palun väga tõsiselt kaaluda, kas muudatusettepanekud on ikka vaja tagasi lükata või tuleb nendega arvestada,“ kõlas Ratase üleskutse.

Kell 17.10, kui kõnepulti tuli kaheksaks minutiks Olga Sõtnik, võttis riigikogu töö juhtimise üle riigikogu aseesimees Reformierakonna liige Keit Pentus.

Sõtnik pööras oma sõnavõtus tähelepanu Tallinna loomaaia rahapuudusele.

16.34 Üksteise järel võtsid riigikogus sõna Keskerakonna fraktsiooni liikmed nagu nöiteks Arvo Sarapuu, Marika Tuus, Lembit Kaljuvee ning rahvaliitlane Mai Treial, kes kasutavad kõik sõnavõttudeks etteantud kaheksa minutit.

Keskerakondlane Marika Tuus luges mitme minuti jooksul ette erinevaid kärpeid, mida valitsus eelmisel aastal riigieelarve tasakaalus hoidmiseks tegi.

Ta lisas, et kõik need probleemid on jäetud heastamata ka järgmise aasta eelarve koostamisel, mistõttu opositsioon ei saa eelarvet toetada ja kutsus ka teisi kolleege üles seda mitte toetama.